Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Diş Hekiminin Teşhis ve Tedavisinde Röntgen Neden Çok Önemlidir?

Ağız, diş, çene gibi tüm oral ve maksillofasiyal yumuşak ve sert dokuların yapılarını klinik ve radyolojik olarak inceleyen, fizyolojik (normal) ve patolojik (normal olmayan) durumları belirleyen ve tedavisini planlayan diş hekimliği dalına ağız, diş ve çene radyolojisi denir.

Ağız içinde ve/veya baş boyun bölgenizde anormal bir durumla karşılaşıldığında bunu tespit etmek, gerektiğinde biyopsi (örnek) alarak incelemek ve teşhis koymak radyoloji ana bilim dalının görevidir.

Ağız içinde ya da klinik muayenede görünmeyen ancak tomografi, intraoral (ağız içi) ya da ekstraoral (ağız dışı) röntgenler ile tespit edilen yumuşak (dişeti, dudak, yanak vb.) ya da sert doku (kemik vb.) patolojilerini tespit etmek ve uygun tedaviyi belirlemek de radyoloji dalı içinde değerlendirilir.

Röntgen, diş hekiminin teşhis ve tedavi planlaması için çok önemlidir. Ağız içerisinde görünmeyen bir kırık, lezyon, kist ya da benzeri anomaliler ancak röntgenle tespit edilir. Bu nedenle muayeneyi bir bütün halinde değerlendirerek hem ağız içi hem de radyolojik muayenenin beraber yapılması gerekir.

Radyoloji, hastanın ilk muayenesinin yapıldığı yer olarak da bilinmektedir. Diş Filmleri (Dental Radyografi) Ağız içi hastalıklarının özellikle diş ve çene kemiği gibi sert doku ile ilgili olanların teşhisinde en büyük yardımcı, dental radyografiler yani diş filmleridir. Diş filmlerinin de en çok kullanılan iki tipi; periapikal (2-3 dişi gösteren, küçük) ve panoramik (tüm alt ve üst dişleri ve çene kemiklerinin tamamını gösteren, büyük) filmlerdir.

Bilgisayar destekli bir teknik olan dijital radyografi cihazları da çok düşük radyasyon dozuyla, film görüntüsü üzerinde renk ve ışık oynamalarına imkan vererek, ayrıntılı değerlendirme yapılmasına olanak tanır. Bunların yanı sıra özellikle implant uygulamalarında ve eklem hastalıklarının teşhisinde MR ve BT de istenebilen filmlerdir.

Ağız Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi Tüm bu yöntemlerle ancak 1/3’ü ağız içinde görülebilen diş yapısının, kalan 2/3’lük bölümü ve çene kemiği içinde kalan iltihabi oluşumlar ile gömülü diş gibi yapıları rahatlıkla görülüp teşhis edilebilir.

İyi bir teşhis, doğru tedavi planlamasının yapılabilmesini sağlar. Böylelikle gerekli tüm tedavi ihtiyaçları erkenden belirlenir ve ileride daha büyük sorunlar oluşması önlenir. İyi bir teşhis için diş filmlerinden bir veya birkaçı alınmakta ve tedavi planı tespit edilmektedir.

Diş tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan teknikler

Panoramik Film: Üst ve alt çenedeki dişler, komşu doku ve oluşumlar ile sinüslerin tek bir film üzerinde görüntülenebildiği film çekim tekniğidir.

3 Periapikal film: Radyolojik görüntüsü alınan dişin birebir boyutuna en yakın ve detaylı görüntüsünün elde edildiği küçük film çeşitidir.

Bite-Wing Filmi (Isırtma radyografisi): Özellikle komşu dişler arasında oluşan arayüz çürüklerinin teşhisinde kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Oklüzal Film: Dişlerin yatay yöndeki konumlarının tespiti, çene kemiği kontürlerinin incelenmesi veya tükürük bezi, kanallarının tetkikinde kullanılan görüntüleme tekniğidir.

El-Bilek Radyografisi: Ortodontik tedavi için başvuran çocuk hastaların tedavi planlaması kemik yaşına göre yapılır. Kemik yaşının tespitinde kullanılan görüntüleme metotudur.

Sefalometrik Film: Özellikle ortodontik tedavi planlamasında; alt ve üst çenelerin ve dişlerin kafa tabanı ve diğer oluşumlarla ilişkisini gösteren görüntüleme tekniğidir.

TME Filmi: Temporamandibüler eklem (alt ve üst çenenin eklem yaptığı bölge) hareketleri ve buna bağlı sorunların tespiti için kullanılan görüntüleme metotudur.

Dental Volümetrik Tomografi: Baş-boyun bölgesindeki oluşumların 3 boyutlu olarak elde edilebildiği, gerektiğinde kesitler alınarak cerrahi, ortodontik ve protetik tedavi planlamalarının yapılabildiği ileri görüntüleme tekniğidir.

Muayene Olurken ve Radyograf Çektirirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Muayene esnasında; Sorulan sorular doğru bir şekilde yanıtlanmalı, tedavi ve hasta sağlığını zora sokmamak için eksik bilgi verilmemelidir. Radyoloji Kliniğinde; Film çekiminden önce baş ve boyun bölgesindeki tüm metal takılar (gözlük, işitme cihazı, toka, küpe, hızma, piercing, kolye vb) çıkartılmalıdır. Varsa hareketli protezler ağızdan çıkartılmalıdır.

Hamile veya Hamilelik Şüphesi Olduğu Durumlar:

Diş hekimliğinde, özellikle fakültemizde kullanılan en son teknoloji ürünü radyografi cihazlarının yaydığı radyasyon miktarı çok düşük olup insan sağlığını tehdit edecek seviyede olmamasına karşın, özellikle hamileler ve hamilelik şüphesi olanlardan, acil tıbbi gereksinimler ve doktor talebi dışında radyografi alınmaz. Gerekiyorsa ilgili personele başvurularak radyoloji kliniğine kurşun önlük giymeden girilmemelidir.

Diş Hekimliği Radyolojisinde Kullanılan X-Ray (X Işınları):

Bir panoramik radyografi çekimi esnasında alınan radyasyon miktarı; 4 saat bilgisayar karşısında oturmak ya da güneşli bir günde dışarıda dolaşmakla alınan radyasyon miktarına eşittir. Bazı radyografilerin alınması esnasında giyilmesi gereken kurşun önlük diğer organ ve dokuların gereksiz X ışını alınımını engeller; bu önlem genel bir radyoloji kuralıdır.

  • 0
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama