Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Allerji Nedir, Korunma Yolları Nelerdir?

Allerji vücudun bazı maddelere karşı duyarlı hale gelmesi ve bunun sonucunda da vücutta bazı hastalıkların ortaya çıkması olarak tarif edilebilir. Allerji oluşabilmesi için aynı antijenin (allerjenin) en az iki defa vücuda girmesi gerekir.

Allerjik bünyeye sahip olmak neye bağlıdır?

Çocukların yaklaşık yüzde onunun atopik bünyeye sahip oldukları bilinmektedir. Bazı kimselerde de yaşamının herhangi bir devresinde vücudun veya immün sistemin bazı maddelere karşı duyarlı hale gelmesi sonucunda allerjik olaylar görülmektedir.

Bahar nezlesi (allerjik rinit) nedir?

Küf mantarları, ev tozu ve akarları, polenler, tüyler (hayvan tüyleri vb) gibi allerjik olaylara yol açan bu allerjenler vücutta değişik allerjik reaksiyonlara yol açmaktadır. Bunlar arasında en sık görülen allerjik rinittir. Allerjik rinite yol açan en sık sebep polen allerjileridir. Özellikle mevsimsel olması özelliğidir. Eğer yıl boyu allerjik rinit bulguları varsa bu daha çok ev tozu ve akarlar veya küf mantarları ile ilgili olmaktadır.

Bahar nezlesinin yaygın belirtileri nelerdir?

En sık belirtisi hapşuruk, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, burun ve ağız tavanında kaşıntı hissidir. Özellikle bahar aylarında hastalar otların, ağaçların, çiçeklerin bulunduğu ortama girdiklerinde şiddetli hapşuruk, göz kaşıntısı, burunda ve ağızda kaşıntı ortaya çıkmaktadır.

Allerjik rinit ve diğer allerjik hastalıkların teşhisi ve sorumlu allerjen teşhisi nasıl konulur?

Bu hastalıkların teşhisi öncellikle klinik olarak konulur. Hastada ciltte ürtiker, allerjik rinit bulguları, astım bronşiale semptomları olması ve bu bulguların belirli ortamlarda ve zamanlarda daha sık ortaya çıkması allerjik hastalık şüphesini doğurabilir.

Hastanın hemogramında eozinofili olup olmadığı araştırılır. Ayrıca Immunglobulin E düzeyi saptanır. Allerjik rinit ve benzeri bulguları olan kişilerde sorumlu allerjen öncellikle deri prick testi ile teşhis edilebilir. Bu testte allerjen tespit edilmemişse intrakutan allerji deri testi yapılabilir. Ayrıca antijen spesifik Immunglobulin E bakılır. Nazal provakasyon testi yapılabilir.

Polene benzer allerjik rinit yapan başka allerjen var mıdır?

Polenler dışında ev tozu ve akarlar, küf mantarları, kedi köpek tüyleri allerjik rinite yol açabilir.

Korunma yolları nelerdir?

Allerjik hastalığı olan kişilerin yapacakları ilk iş allerjiye neden olan etkenlerden (polen ve diğer allerjenlerden) uzak kalmak ve bu allerjenlerin bulunduğu ortamlarda bulunmamaktadır. Yani bahar aylarında polenlerin yoğun olduğu bölgelere girmeme, ev tozuna karşı allerjisi varsa evin içinde yerde halı bulundurmamak, ev içi süpürülürken orada bulunmamak, evin içinin sık sık havalandırılması, yatak örtü yastık kılıflarının sık sık değiştirilmesi önlemler arasında sayılabilir.

Bahar nezlesi tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Tedavide oral antihistaminikler ve kortikosterorid nazal spreyleri sık olarak kullanılmaktadır. Bu tedavi ile hastanın semptomları azalmaktadır. Günlük yaşantısında problem olmamaktadır.

Allerji aşısı etkili midir, yan etkileri var mıdır ve kim uygulamalıdır?

Allerjik rinit tedavisinde etkin yöntemlerden biri de aşı tedavisidir. aşı tedavisi bir duyarsızlaştırma yöntemidir. Allerjik hastalığı ortaya çıkaran allerjenin düşük dozlardan daha yüksek dozlara doğru karışımlar elde edilerek hastalara uygulanma esasına dayanır. Bu tedavi özellikle polenlere karşı gelişen allerjik rinitte etkili olmaktadır.

Ev tozu ve akarları, küf mantarları ile oluşan allerjik rinitlerde daha az etkilidir. Yan etkileri arasında enjeksiyon yerinde kızarıklık kaşıntı olabileceği gibi, nadir de olsa anaflaktik şoka yol açabilmektedir. Bundan dolayıdır ki uzman hekim gözetiminde sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

Aşı tedavisi ne kadar sürer?

En az üç sene süreyle yapılmalıdır. Başlangıç döneminde ortalama dört ay süreyle haftada bir, daha sonra hastanın şikayetlerine göre ayda bir , bir buçuk ayda veya iki ayda bir enjeksiyonlar yapılmaktadır. Hastanın verdiği cevaba göre veya şikayetlerinin düzelmesine göre aşı tedavisi beş-yedi seneye kadar uzatılabilir.

Allerjik hastalıklardan tam şifa mümkün değil midir?

Özellikle aşı tedavisinden sonra hastaların bir kısmında 5-10 sene gibi bir sürede herhangi bir semptomla bulgu görülmemekte, bir kısmında da aşı tedavisi kesildikten sonra şikayetler tekrarlayabilmektedir. Dolayısı ile şu anda tam şifadan bahsetmek mümkün değildir.

  • 0
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama