Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet

Bu gizlilik ilkeleri www.tombulbebek.com tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır.

Aşağıdaki maddeler www.tombulbebek.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. Bu Kullanım Şartları’nda, bu web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır.

Bu sitedeki tüm materyalde sağlanan yasal haklar www.tombulbebek.com tarafında tutulur. Sitede yayınlanan bilgileri ticari amaç gütmeksizin, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için, olmak kaydıyla kopya edilmesine izin verilir. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz.

Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. . Ancak, aldığınız bu kopyaların hepsi bu web sitesinde yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülki uyarı ve sorumluluktan feragat haklarını aynen taşıyacaktır.

Bu web sitesinde yer alan materyaller zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya www.tombulbebek.com veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir materyal www.tombulbebek.com telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz.

www.tombulbebek.com’a ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet işaretleri alıntı yapıldığında, www.tombulbebek.com adının bu alıntıda belirtilmesi zorunludur. www.tombulbebek.com bu Web Sitesinde yer alan üçüncü taraf markalarında hiçbir iyelik hakkı veya yakınlık iddiasında değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların kullanımından www.tombulbebek.com'un adı geçen markalara sponsorluk ettiği veya bu markaları onayladığı anlaşılmamalıdır.

Yayınlanmış herhangi bir www.tombulbebek.com dokümanına, dokümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. www.tombulbebek.com’un bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, konsept, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.

İlgili yasalar uyarınca, halk, verilecek hizmetler ve tedaviler karşısında yasalarla korunur. Bu sitedeki tüm bilgiler ışığında ifade bulan öneri, tedavi ve tanı bilgileri tamamen size uygulanacaktır anlamı taşımaz. Bundan dolayı, bu sitede yer alan bilgileri ve verilen birtakım tedavi önerilerini öncelikle kendi doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

www.tombulbebek.com yönetimi istediği zaman bu Kullanım Şartları’nı değiştirebilir. Web sitesini her ziyaret ettiğinizde lütfen Kullanım Şartları’nı inceleyin. Bu web sitesini kullanarak, Kullanım Şartları’nın en son sürümünü kabul etmiş oluyorsunuz.

Tüm gayretlerimize rağmen bu Web Sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. BU WEB SİTESİNDEKİ HİÇBİR BİLGİ BİR TAVSİYE VEYA ÖNERİ OLARAK KABUL EDİLMEMELİ VE HERHANGİ BİR KARAR VEYA EYLEME TEMEL OLUŞTURMAMALIDIR. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir.

Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. BU WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLER TIBBİ TAVSİYE OLARAK KABUL EDİLMEMELİDİR. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz. www.tombulbebek.com bu Web Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği veya kullanımı veya güncellenmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu malzeme "OLDUĞU GİBİ", AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ VEYA EDİLMEMİŞ HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN, TİCARİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL EDİLMEZLİK GARANTİLERİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK tedarik edilmiştir. Bazı yasal yetki bölgelerinde açıkça ifade edilmemiş şeylerin garanti dışı bırakılmasına izin verilmemektedir. Bundan dolayı, yukarıdakiler sizin için geçerli olmayabilir.

Bu web sitesi sizi internette başka web sitelerine bağlayabilir. Bu bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor; ancak diğer web sitelerinin hiçbirindeki materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Bu web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz. Diğer web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin gizlilik ilkeleri dahil, bu web sitelerinin kullanım şartlarına tabidir. www.tombulbebek.com kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf Web Sitelerinde bulunan bilgilerden sorumlu tutulamaz.

www.tombulbebek.com yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf web sitelerine link sağlamaya dikkat etse de bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriği www.tombulbebek.com 'dan habersiz değiştirilebilir. Bundan dolayı, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Site İçi Arama