Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Aile Hukuku

Aile Hukuku (4)

Mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırıdır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlayıp; işverenin ima ve alay ile karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeyi de içeren saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamasıdır.

Çocukluk, yaşam zincirinin doğal ve değişmez halkalarından biridir ve çocukluk insan yaşamının bir evresi, yetişkinin de kaçınılmaz geçmişidir. Bu evrenin süjesi “çocuk” kimli veya kimsesiz, varlıklı veya varlıksız, suçlu veya suçsuz, beden veya ruh sağlığının bozuk olup olmaması göz önünde bulundurulmaksızın, “sağ ve tam doğduğu andan reşit olduğu ana kadarki çevrede bulunan gerçek kişi”dir.

Nafaka dendiği zaman aklımıza hemen eşler arasında geçen, boşanmayla mali durumu yoksulluğa düşen tarafın diğer taraftan ödenmesini talep ettiği “nafaka” kavramı gelmektedir. Yardım nafakası ise nafaka türlerinden bir tanesi olup eşler arasında talep edilen nafaka türünden oldukça farklıdır.

Türk Medeni Kanununun 184. maddesi emredici nitelikte bir hüküm olup, taraf anlaşmalarının mahkeme tarafından onaylanması kaydıyla geçerli olacağını düzenlemektedir.

Site İçi Arama