Haberler :
"İçerdeki Çocuklara" Anaokulu -- "Anneleri cezaevinde olduğu için, parmaklıklar arasında yaşamak ..."
Anaokulu Döneminde Konuşma Yeteneği -- "Ana kucağından ilk defa ayrılmak, yeni ve bilmediği bir ortama uyum ..."
Anne, Baba ve Çocuklar Akıllı Telefon ve Tablet Uygulamasında Buluşuyor -- "Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon ve tablet ..."
Anneler Gününün Tarihçesi -- "Anneler günü, bizleri dokuz ay karnında taşıyan ve belki de ölene ..."
Devletten Yeni Kürtaj Kararı! -- "Tür­ki­ye­’de ya­sak­la­nıp ..."
Dikkat! Bebeğiniz Beyin Felci Olmasın -- "Beyin felci; anne karnında, doğumda veya doğumdan sonraki erken ..."
Edebiyatla Yemek İç İçe -- "Bursa’nın yöresel lezzetlerini şık restoran konseptleri ile ..."
Eşten Organ Nakline İki Yıl Evlilik Şartı -- "Sağlık Bakanlığı, eşler arasında organ nakli için en az iki yıl ..."
Hasta Haklarınızı ve Sorumluluklarınızı Biliyor musunuz? -- "Hasta hakları, esas olarak insan hak ve değerlerinin sağlık ..."
Okula Başlamadan Okuma Öğrenmeli mi? -- "Okullarda her yıl daha da artan rekabet, sınavlar erken yaşta okumaya ..."
Empati

Yaşamımızın her alanında hepimizin anlaşılmaya İhtiyacı vardır. Daha iyi ve doyum İçinde yaşayabilmemiz için özellikle yakınımızdaki kişilerden bizi anlamalarını bekleriz. İletişim çatışmalarının çoğu yeterince anlamamak ya da anlaşılmamaktan kaynaklanır.

Peki, anlaşılmak nedir? Anlaşıldığımızı hissedince neler olur?

Diyelim ki, çocuğunuzun doğum gününde hediye gelen oyuncağı kırılmış. Bağırarak ağlıyor ve oyuncağını istiyor. Ona ne söylerdiniz?

"Niye bu kadar ağlıyorsun, kırılmış İşte. "Ağlama biz gider daha güzelini alırız." "Bu kadar da üzülecek bir durum yok." "Ağlayınca oyuncağın geri mi gelecek? "Bir oyuncak için bu kadar da ağlanmaz canım! "Cici biraz boyama yapalım."

Bu yaklaşımların her biri, çocuğunuza duygusunu basite alma, geçiştirme, ikna etme, suçlama veya öğüt verme şeklinde mesajlar verir. Anlaşılmadığını, yanlış anlaşıldığını ya da dinlenmediğini hissederek kendi duygusunu anlatabilmek için ağlamaya veya bağırmaya devam eder.

Aslında çocuğunuzun o anda sadece anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Anlaşıldığını anladığında rahatlayacaktır. Onunla göz teması kurarak "En sevdiğin oyuncağındı ve kırıldığı için üzülüyorsun hem de çok az oynayabildiğini düşünüyorsun. Daha uzun süre oynamak isterdin değil mi?" dediğinizde "Annem ya da babam beni anladı, duygumu kabul ediyor." diye düşünür ve rahatlar. Bu da sizin çocuğunuzla empati kurduğunuzu gösterir.

Empatik dinleme; söz kesmeden, yargılamadan, göz teması kurarak karşımızdaki kişinin ne söylediğini fark etmeye çalışmaktır. Bir kişinin kendisini, karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine "empati" denir. Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile eğer anladığımızı ifade etmezsek empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız. Karşımızdaki kişiye onu anladığımızı sözel olarak ifade edebileceğimiz gibi bedenimizle de yansıtabiliriz.

Empati çok sık kullanılan ancak tam olarak ne ifade ettiği az anlaşılan bir kavramdır. Empatik olmak demek karşınızdaki kişi ile aynı düşüncede, fikirde olmak ve aynı duyguları hissediyor olmak değildir. Karşınızdaki kişi ile aynı fikirde olmadan da empatik dinleyebilirsiniz, insanlar, olumsuz duyguları çok güçlüyken teselli edilmekten ve kendilerine akıl verilmesinden rahatsızlık duyarlar. Bir kişi çok üzüldüğü veya kırıldığı bir durumu anlatırken onu neşelendirmeye, o duygulardan uzaklaştırmaya çalışmak, o duyguları yaşamayı hata gibi göstermek, duygularını savunmasını ya da açıklamasını istemek, öneriler verip çözümler sunmak destekleyici bir davranış değildir.

Dinleyen kişi bu duyguları samimiyet ve anlayışla kabul ederse, olumsuz duygunun şiddeti azalır, kişi rahatlamaya başlar. Bir İnsanla empati kurmak aynı zamanda ona saygı duymak demektir. Dikkatle dinlendiğimiz ve anlaşıldığımızda kendimizi önemli ve değerli hissederiz. Bu aynı zamanda ilişkiyi de güçlendiren bir durumdur.

En eski ve belki de en etkili tedavi şekli dinlemektir. Çevremizdeki insanlarda en derin değişiklikleri akıllı sözlerimizle değil, nitelikli bir dinleme ile

Empati; sempati, acıma, özdeşim kurma ve karşımızdakiyle yer değiştirme gibi kavramlarla sıkça karıştırıl-maktadır. Empati, bu kavramların hepsini belli bir yönüyle içinde barındıran daha üst düzey bir süreçtir.

Neden Empati?

■ İletişim çatışmalarının çoğu yeterince anlamamak ve anlaşılmamaktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle empati kurmak iletişim çatışmalarını çözebilen Önemli bir anahtardır. Empatik iletişim, insanları birbirine yaklaştırır, İlişki ve İletişim İçinde olunan kişiye karşı daha duyarlı olmayı, anlayışlı davranmayı, iki tarafın da birbiriyle daha çok paylaşımda bulunmasını sağlar.

■ Empati süreci, empati kurulan kişiye iyi geldiği gibi, empati kurana da iyi gelen bir süreçtir. Empati becerileri ve eğilimleri yüksek olan, bu yüzden de diğer insanlara yardım eden kişiler, çevreleri tarafından daha çok sevilirler.

■ Empatik dinleme, ebeveyn İle çocuk arasında yakınlığı artırır ve iletişimi güçlendirir. Çocuklar anlaşıldıklarını hissettiklerinde, yalnızlıkları ve sıkıntıları azalır.

■ Çocuklar öfkeli olduğunda bunu yok sayıp onları İkna ermeye çalışmak etkili bir yöntem değildir; ancak ebeveyn öfkeyi kabul ettiğinde çocuk rahatlar.

■ Empati becerisinin, İletişim çatışmalarını engelleyerek daha olumlu ilişkilerin kurul¬masını sağladığı; empatinin kendini açma, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık, topluma uyum, yardımlaşma ve diğer sosyal davranışları artırdığı; saldırganlık ve diğer antİ-sosyal davranışlar üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu ve çocukların akademik başarılarını artırdığı belirlenmiştir.

■ Empati becerisi yüksek olan çocukların daha yardımsever, paylaşımcı, iyi arkadaşlık İlişkileri kurma ve sürdürmede başarılı oldukları ve ahlaki yargılarının da daha gelişmiş olduğu belirlenmiştir.

■ Empati becerisi gelişmiş olan bireyler, daha sağlıklı iletişim kurabilmekte, yaşamı daha iyi anlamlandırabilmekte, sorunların çözümünde daha sağlıklı kararlar verebilmekte ve dolayısıyla daha az saldırgan tutum sergilemektedirler.

Empati Genetik mi? Geliştirilebilir mi?

Empati kavramıyla ilişkili birçok araştırma incelendiğinde, empatinin genetik olduğuna dair bulgular olmakla birlikte geliştirilebilir olduğuna dair kanıtların da oldukça fazla olduğu görülmektedir. Empatinin doğuştan geldiği ancak empatİk iletişimin ailede ve okulda alınan eğitimlerle de kazanılabildiği görüşü yoğunluk kazanmaktadır.

Empatinin ilk belirtileri bebeklik dönemine kadar uzanmakla birlikte diğer gelişim alanlarında olduğu gibi süreç İçinde gelişmektedir. 0-1 yaş arasında bebekler, diğer kişilerin üzüntülerine tepki verirler; ama o kişinin üzüldüğünün farkında olduklarını belli etmezler. 1-2 yaş civarında, bir kişinin üzüntülü olduğunu anlayabilir ancak bu kişinin kendisinden farklı gereksinimlerinin olabileceğinin farkında olmazlar ve bu nedenle uygun olmayan tepkiler gösterebilirler. 2-10 yaş arasında ise çocuklar, diğer insanların duygularının, kendi duygularından farklı olduğunu anlayabilir ve olaylara kendi yorumlarını katmaya başlarlar. Altı yaşından itibaren ise çocuklar kendilerini karşılarındaki kişilerin yerine koyabilmektedirler.

Bebeklerin, dünyaya geldikleri andan İtibaren çevresindekilerin duygularına ve yüz ifadelerine tepki verdikleri bilindiğinden, empatinin doğumla İşlemeye başlayan mekanizmalar ve biyolojik bir eğilimle oluştuğu, süreç içinde bu mekanizmaların ve eğilimin geliştiği kabul edilmektedir. Bebekler, anne babasının ya da seçtiği başka birinin değerlerini, davranışlarını ve duygularını taklit ederek ve özdeşim kurarak onların rolüne girmektedirler.

Literatüre baktığımızda empati ile ilgili bir çok araştırma dikkati çekmektedir.

■ Empati eğitim programı uygulanan bir araştırma sonucunda, bu eğitimi alan çocukların eğitim almayan çocuklara göre empatik becerilerinde gelişmeler olduğu görülmüştür. Çocuklara eğitimler devam ederken verilen olumlu geribildirimlerin bu becerilerin gelişmesine katkıda bulunduğu vurgulanmıştır.

■ Çocukların empati beceri düzeyleri üzerine farklı yıllarda yapılan araştırmalara bakıldığındı cinsiyete göre bir farklılık olduğu ve özellikle kızların erkeklere göre daha empatik olduklarını ve orta çocukluk İle ergenlik arasında cinsiyete göre bu farklılığının yaşla birlikte arttığı savunulmaktadır.

■ Kız öğrencilerin daha empatik olmaları,   annelerini model almaları ile açıklanabilir. Anne babaların empatik eğilim düzeyleri araştırılmış ve annelerin empatik eğilim düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunulmuştur.

■ Ailesi tarafından yaramaz olarak nitelendirilen çocukların, diğer çocuklardan daha az empati becerisine sahip oldukları belirlenmiştir. Saldırgan davranışlar gözlenen ailenin çocuklarının empati beceri düzeylerinin, saldırgan davranışlar gözlenmeyen ailenin çocuklarına göre daha düşük olduğu belirlenmiştir.

■ Çatışma çözme becerileri ve empati arasındaki ilişkiyi inceleyen bir başka araştırma ise; bu iki kavram arasındaki olumlu ilişkiye işaret etmektedir. Empatİk becerileri gelişmiş öğrencilerin çatışma çözme konusundaki becerilerinin de güçlü olduğu vurgulanmaktadır.

■ Öğretmenlerin empatik İlişkiler kurma düzeylerinin ve olumlu sınıf atmosferi oluşturmalarının öğrencilerin akademik gelişimine katkısı olduğu görülmektedir. Empatik bir sınıf ortamı yaratıldığında, Öğrenci kendisini duygusal olarak İyi hissetmekte, önemsendiğini düşünmekte ve bu durum akademik başarısına olumlu yönde katkı sağlayabilmektedir.

Son Söz...

Günümüzde bilgiye kolay ulaşılabilmesi, bireyselleşmenin ön plana çıkması, kişilerin kendi kararlarını kendilerinin alması beraberinde insan İlişkilerindeki dinamikleri de etkilemektedir. Kala-balık ailelerden, çekirdek aile yaşamına geçilmesiyle birlikte değerler de birtakım değişimlere uğramıştır. Teknolojinin yoğun olarak kullanılmaya başlanması insanlar arasındaki etkileşimleri de farklılaştırmış ve sanala doğru kayılmıştır.

Büyüyen ve gelişen her yapıda olduğu gibi değişim kaçınılmazdır. Önemli olan gerçekten değişmesi gerekenlerin doğru saptanarak var olanı daha iyiye götürmektir. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde empatik beceriler konusunda da zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiği görülmektedir; ancak araştırma sonuçları da göstermektedir ki ailemizde ve okullarımızda çocuklarımıza vereceğimiz eğitimler ve doğru geribildirimlerle empatiyi geliştirmek mümkündür.

Hafta Hafta Gebelik

Bebek İsimleri ve Anlamları

A B C Ç D E F
G H I İ J K L
M N O Ö P R S
Ş T U V V Y Z

yazar olun

sariyer logo

ünlülerin güzellik sırları

tüp bebek uygulamaları

En meşhur diyetler

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top