Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Aile İçi İletişimde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Günümüzde iletişim ve iletişim kanalları geçmişe oranla hızla gelişmektedir. Kişileri, grupları, toplumları zaman ve mekân farkı gözetmeden aynı yöne baktırabilmektedir. Aynı duygu ve düşünceleri paylaşmalarına imkân sağlamaktadır.

Bu baş döndürücü ilerleme toplumlar üzerinde hâkimiyeti geliştirdiği gibi toplumların yönlendirilmesinde ve aynı zamanda bilinçlendirilmesinde etkili olmaktadır. İletişim olanaklarının bu kadar gelişmiş olduğu bir zamanda bir de iletişim hastalıkları ortaya çıkmıştır. İletişim hastalıkları fizyolojik ve psikolojik olarak iki ana başlık altında değerlendirilebilir. Bu yazımızda psikolojik nedenleri ve sorunları irdelemeye çalışacağız.

Günümüzde insanı rahatlatan ve günlük işlerde kolaylık sağlayan teknolojik gelişmeler olurken bir yanda da insanı mutsuz eden yan tesirleri oluyor. Özellikle iletişim hastalıkları aile üzerinde yıpratıcı ve büyük sorunlara neden olabilmektedir.

Sosyalleşmenin ve öğrenmelerin ilk başlangıç yeri olan aile çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişiminde çok önemlidir Çocukla kurulan diyaloglar ilk olarak ailede başlar. Kurulan iletişimin yaş sınırı bulunmamaktadır Ancak her yaşın kendine özgü bir durumu vardır. Yeni doğan çocuklar bu iletişimini ağlayarak, mırıltılar çıkartarak yaparken daha sonraları yavaş yavaş öğrendiği kelimelerle iletişimini sağlamaktadır.

İletişim aşama aşama değişerek gelişim gösterirken aile içindeki iletişim ne kadar kopuksa çocuk kendini o derece dışlanmış hissedecek, toplumla ve kendi akranlarıyla kuracağı iletişimde zorluklar yaşayacaktır. Bu zorluklar yaşandıkça gelişim sürecinde aksaklıklar meydana gelecek ve aileyle arasında iletişim zorluklarına bağlı çatışmalar yaşanacaktır. Sokağa meyleden, kötü arkadaş guruplarına bulaşan çocuk incelendiğinde aile içi şiddetin, iletişimsizliğin çok belirgin olduğu görülmektedir.

Bu gençler ve çocuklar gelişim ve ergenlik dönemlerinde duygusal olarak bazı eksiklikler çekerler. Bunun yanında hassaslaşır ve aynı ortamda ciddi farklılıklar yaşarlar. İşte bu noktada kuracağımız iletişim çocuğun gelişiminde ana rolü oluşturmaktadır.

Gençler en çok bulundukları ortam olan ailede öncelikle kabul görmek ister. Kişisel gelişimi ve öz saygısının gelişim yeri ailedir. Kişisel gelişim için ailede öz saygı, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneği gibi bireysel önemi çok olan yönlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ebeveyn öncelikli olarak aile içi iletişinin geliştirilmesinde çaba sarf etmelidir. Bunun için de birtakım çalışmalar yapmak kaçınılmazdır. Aslında yapılacak çalışmalara bakıldığında fazladan yük gibi görünmekle beraber insan olmanın gereği, hayatımızda bulunması gereken özelliklerdir.

Aile içi iletişim kurarken dikkat edeceklerimiz şunlar olmalıdır:

• Çocuğumuza zaman ayırmak, ona özel bir an ayırmak onun değerli olduğunu gösterir. Belirli bir aktiviteyi yapmak nitelikli zaman geçirmek anlamına gelir.

• Çocuğu sevmek, onun maddi ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmemektedir. Her istediğini yapmak, her istediğini almak iyi ebeveyn olmak anlamına gelmez. Çocuklar sevgiyi birer davranış olarak görmek isterler. Onunla herhangi bir şeyi paylamak sevgiyi somutlaştırmak demektir. Sevgiyi eyleme dönüştürmekten asla geri durmamalıyız. Çocuğun beklemediği bir zamanda hediye alması somutlaştırma yolunda iyi bir adım olabilir.

• Çocukla aynı ortamda bulunmak, ilgilenmek anlamına gelmez. Onunla konuşurken her durumda onun yüzüne bakmak gerekir. O konuşmasını sürdürürken ebeveynin başka bir işle uğraşması kötü iletişim örneği olacaktır. Onunla ilgilenmenin her şeyden önemli olduğu bilinmelidir.

• İletişim önündeki en büyük engellerden biri kişinin yadırganacağını, küçümseneceğini, eleştirileceğini düşünmesidir. Bu düşünüş bireyi iletişime geçmek için engeller. Konuşmak istemez. Kendine değer duygusu eksik kalacağından bu duygu için ise başka kanallara yönelmesine neden olacaktır. Bu süreç ise genelde arkadaş ortamlarında bulunarak giderilmektedir. Arkadaş ortamları ise risk bölgesinde sayılabilecek bir durumdur. Çünkü kabul edilebilirliği önceliği hâline getirmiş olan bireyin bu duygunun karşılanmasında arkadaş niteliğine değil kendisine duyulan saygının var olup olmadığına bakmasına neden olacaktır. Hiç kimse kendini eleştiren, kınayan, küçümseyen kişilerle arkadaşlık yapmaz.

Ebeveyn olmak bunu değiştirmez. Aynı çatı altında olunabilir ancak kopuk, birbirini anlamayan bir aile ortaya çıkar.

• Yukarıdaki engeli yaşamayan bireyin kendine olan güveni artacaktır. Dolayısıyla ruhen kendini ailenin bir parçası olarak görecektir. Dinlenmek bireyin en büyük ihtiyaçlarındandır. Zira dinlenen birey kabul gördüğünü düşünecektir. Hiç kimse konuşurken başka tarafa bakan biriyle konuşmasını sürdürmek istemeyecektir.

• İletişim kurarken nasihatlerden uzak durmamız gerekmektedir. Nasihatler genelde anlatıcının düşüncelerini yansıtır ve konuşmada karşılıklılık yoktur. Nasihatlerde anlatıcının bütün görüşleri bilinir. Ancak bizim ihtiyacımız olan çocuğumuzun düşüncelerini bilmektir. Bilebilmek için de çocuğumuzu konuşturmamız, konuşmaya teşvik etmemiz gerekir. Bu şekilde onun ne düşündüğünü bilmiş oluruz ve bilinmez alanlar bizim için kısmen de olsa aydınlık hâle gelir.

• Konuşmalarımızda beden dilini kullanıp başımızla çocuğumuzu onayladığımızı belli etmeliyiz. Böylece birey kabul gördüğünü düşünerek konuşmaya ve anlatmaya devam edecektir.

• Çocuklar doğru ve yanlış ayrımını net olarak yapamadıklarından bunu öncelikle ailesinden öğreneceklerdir. O hâlde aileler kendi içinde tutarlı olmalıdırlar. Çocuğumuzun nasıl olmasını istiyorsak öyle davranmak ve hareket etmek gerekir. Kapıyı çarpan bir ebeveynin, çocuğundan kapıyı çarpmamasını istemesi tutarlı bir davranış olmayacaktır.

• Çocuklar kıyaslanmaktan hiç hoşlanmazlar. Ebeveyn ise sık sık bunu kullanır. Çocuklarımızın asla başkalarıyla kıyaslanarak düzeleceklerini beklememeliyiz. Bu durumda çocuklar, kendilerine güvenmeyen, aşağılık duygusu yaşayan bireyler olurlar. Bu aynı zamanda çocuğu şiddete de iter. Onun kıyaslandığı bireye karşı öfkeli olmasına neden olur.

• Çocuklar yaptıkları işler için mutlaka sözel onay almak isterler. Bu nedenle yaptıkları işlere karşılık onları takdir edin. Onların cesaretlerini arttırmış olmak girişimciliklerini geliştirecektir.

• İnsanlar düşündükleri gibi yaşama eğilimindedirler. O nedenle düşüncelerimizin niteliği, rengi önemlidir.

Hayata olumlu bakmamız gerekir. Olumlu bakışla değerlendirmeler yapmalıyız. Eğer çocukların hatalarını sürekli yüzlerine vurup onlara olumsuz bakarsak hatalarını pekiştirmiş oluruz. Çocuğumuz "Benim hiç mi iyi yanlarım yok?" diye yakınmamalıdır.

• "Hiç hata yapmayanlar aslında hiçbir iş yapmayanlardır." Çocuklarınızın hata yapmasından korkmayın. Yeni ortamlara giren, yeni yaşantıları olan herkes hata yapabilir, önemli olan hata karşısındaki tavrımızdır. Tavrımızın sert, kırıcı, yıpratıcı, küçük düşürücü olması ya da olmamasına göre gelecek davranışları şekillenecektir. O hâlde hata yaptıklarında soğukkanlı olup asla tedirgin olmamalı ve sert tepkiler göstermemeliyiz.

• Herhangi bir hatayla karşı karşıya kalabiliriz. Çocuklarımız istemediğimiz şeyleri yapmış olabilir. Sorun çözmek amacımız olacaksa asla onun kişiliğine zarar vermememiz gerekir. Sorunu konuşmalıyız. Sorundan uzaklaşıp çocuğun kişiliğini hedef alırsak, çocuk savunmaya geçecektir. Biz de bu durumda üzüm yememiş, bağcıyı dövmüş oluruz. "Sen sürekli hata yapıyorsun, hatalarından bıktım, elinden hiçbir iş gelmiyor." demek kişiliği hedef almaktır. Bu yol, sorun çözmeyecek; aksine sorundan uzaklaşmaya neden olacaktır. Bu durumda iletişim çatışmasını kendi elimizle oluşturmuş oluruz.

•İletişimde anne ya da baba olma statümüzü kullanarak haklı çıkmaya çalışmamalıyız. Ebeveynin lehinde olan güç dengesizliği karşısında kaybeden çocuk olacaktır. Bizler her iki tarafın kazanmasını hedef almalıyız. Bu şekilde adil olmuş oluruz.

• Çocuklarımızın fark edilmeye ihtiyaçları vardır. Hatırlanmaları için sürekli gözlerimize bakabilirler. Mutlaka olumlu bir şeyler yaptıklarını bilmeliyiz. Kapıyı usulca kapatmaları dahi takdir için yeterlidir. Ayrıntılar çoğu zaman bütünü kurtarmaya yetecektir.

• İletişim kurmak adına sık sık yapılan "çocuğumla arkadaş gibiyim" yöntemini asla kullanmamalıyız. Çocukların arkadaşa değil anneye, babaya ihtiyaçları vardır. Anne babalık modelini öğretecek kişiler olmalıyız. Aksi takdirde model alarak öğrenme yöntemi eksik kalacaktır. Aile içi ilişkileriniz iyi ya da kötü olabilir. Ancak her durumda sizler onların anne ve babalarısınız. Çatışmalar yaşamanız bu gerçeği asla değiştirmeyecektir. Birbirini anlamayan, birbirine soğuk olan, aradaki bütün köprüleri atmış olan bir aile olabiliriz.

Çocuklarımızın düzeltme yapacak başka örneklerinin olmadığını asla unutmamalıyız.

  • 0
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama