Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Çocuklarda İnatlaşma ve Nedenleri

Çocuğunuzun son zamanlarda her söylediğinize "Hayır" diyerek karşı çıktığını mı düşünüyorsunuz? İslediğini yapmak İçin her zorluğu çıkarıyor mu? Ne yaparsanız yapın bir türlü fikrini değiştirmiyor mu?

Her gelişim döneminde görülebilen inatçılık çocuğun bağımsız bir birey olduğunun farkına varmaları İle başlar ve keşfetme merakları ile tetiklenir.

Aynı zamanda diğer bir kimlik arayışı dönemi olan 'Ergenlik Döneminde ise yine uç noktalara ulaşabilir. 2-4 yaşları arasında yani benliğin farkına varıldığı dönemde çocuk artık bilinçli olarak "hayır" diyebilmektedir.

Çocuk kendi seçimlerini yapma ve uygulama eğilimindedir. Yetenek olarak da değerlendirebileceğimiz bu durum astında anne-baba İçin oldukça yorucudur. Çünkü bu kadar küçük bir varlığın daha birkaç yıl Öncesinde tamamen kendilerine muhtaç olduğunu düşünen ebeveynler nasıl oluyor da kendilerine karşı bu kadar güçlü bir şekilde direnç gösterebildiklerini ve çoğu zamanda yenildiklerini anlayamamaktadırlar. Bu yaş döneminde anne-baba ve çocuk arasında tuvalet eğitimi yemek yeme, uyku saatleri gibi disiplin gerektiren konularda sıklıkla çatışma yaşanmaktadır.

Anne-baba her şeye "HAYIR" diyen çocuklarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Aynı zamanda İnatlaşma nöbeti süresince de çocuklarının sıklıkla fikir değiştirdiklerine tanık olacaklardır. Neyi isteyip neyi İstemediklerini anlamakla zorluk çeken ebeveyn nasıl davranacağı konusunda da oldukça kararsızlıklar ve İç çatışmalar yaşayacaktır.

4-6 yaş küçük toplumsal kuralların öğrenildiği bir dönemdir. "Ben Merkezciliğin" devam ettiği bu dönemde çocuk kendisini en Önemli görmektedir. Ona göre her istediği anında yerine getirilmeli, sevdiği şeyler yanında olmalı ve en çok o sevilmelidir.

Bu egoist düşünceler küçük toplumsal kuralların kazanılmasıyla yavaş yavaş kaybolmaktadır. Bu dönemler anne-baba ve çocuk arasındaki disiplin sorunlarının meydana gelmesi çocuğun İleriki yaş dönemle- rinde kalıcı İnatlaşma ve ebeveyne karşı gelme tutumlarının gelişmesine neden olabilmektedir.

Kısacası çok küçük yaşlarda başlayan ve çocukların gelişiminde çok doğal olan inatlaşma, anne-baba ve çocuk arasındaki bir iletişimsizliğin başlangıç noktası olabilir ve bir kısırdöngüyle son bulabilir.

Onun İyiliği İçin Konulan Kurallar:

Çocuğunuzun İnatlaşma dönemlerinde çocuk ve her iki tarafın tutumları iyi değerlendirilmelidir. Amaçların ve İsteklerin açıkça ortaya konulabileceği ortamları oluşturmak oldukça önemlidir.

Eğer çocuk kurallara inatla karşı geliyorsa bu kuralların neden konulduğu konusunda yeterince açık olunamamış ve uygun bir dille anlatılamamış demektir. Kurallara uygun bir davranış sergilemesi isteniyorsa nedenleri açıklanmalı ve mümkünse kurallar çocukla beraber konulmalıdır.

Her çocuk kural konulmasına ihtiyaç duyar sadece bazı çocuklar sınırları denemekten kolay kolay vazgeçmezler. Sizin ne kadar tutarlı olduğunuzu denemek onlar için çok önemlidir. Tularlı olmadığınız sürece İnatlaşmaya devam edeceklerdir.

Tüm kuralların sadece çocuklar için değil büyükler için de geçerli olduğunu anlatmak gerekir. Çünkü bunu bilmek onu rahatlatacaktır. Onun İyiliği İçin konulduğunu bildiği kuralları daha kolay benimseyecek kendini daha güvende hissedecektir.

"Hayır" demeden önce:

Genel olarak çocuklar hayır demeyi anne ve babalarından öğrenirler. Onun yapmak istediği ve direndiği şeyleri yapmaması konusunda ebeveynler açıklama yapmadan hayır kelimesi kullanarak yani emir olarak algılanan bu yaklaşımla çocuklarının konulan kural ve seçimlere karşı gelmelerine ve tepki oluşturmalarına neden olacaktır.

Eğer yasaklanan bir şey varsa onu nazikçe uyararak ve anlayacağı şekilde açıklama yaparak yaklaşmak ve alternatif bir şey önermek inatlaşmasını azaltacak ve çatışmayı engelleyecek bir yol olacaktır. Önemsendiğini düşünen çocuk kuralın nedenini bildiği İçin uygulayacak sadece yasak olduğu ve anne-ba-banın emri İle bunu gerçekleştirmeyecek böylelikle Özgüvenine de zarar gelmeyecektir.

Özgüvenin yerleştiği bu dönemde çocuğa yaklaşımın altını yeniden çizmek gerekir. Çünkü anne ve babalar kuralları koyan ve üstünlüğün kendilerinde olduğu ifadeleri sıklıkla kullanmakladırlar. Örneğin "Benim dediğimi yapmalısın". "Ben sana Öyle mi dedim", "Benim çocuğum benim sözümü dinler" en sık kullanılanlarıdır. Bu cümlelerde ki asıl altı çizilmesi gereken problem 'Ben" duygusu gelişen çocuğun anne-baba egemenliği ve üstünlüğünden kendisine alan oluşturamamasıdır. Hayata anne-baba kuralları ile bakma; sorgulamadan uzak, kendilik nesnesinin oluşmaması. "Ben ve Ötekiler" kavramının gelişmemesi gibi riskleri barındırmaktadır.

Tüm bunlar da temelde özgüven kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden inatlaşma nöbetlerinde ya da herhangi bir uyarı gerektiren durumda onun benliğini ön plana çıkaracak olumlu ifadeler kullanmaya özen gösterilmelidir.

Onu eleştirmek ve sürekli uyarmak yerine olumlu davranışlarını ön planda tutmak, doğru hareketlerini onaylamak, yapması gerekenleri neden-sonuç ilişkisi ile açıklamak çok daha sağlıklı ve etkili bir yol olacaktır.

  • 0
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama