Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Çocuk Psikolojisi

Çocuk Psikolojisi (10)

Günümüzde iletişim ve iletişim kanalları geçmişe oranla hızla gelişmektedir. Kişileri, grupları, toplumları zaman ve mekân farkı gözetmeden aynı yöne baktırabilmektedir. Aynı duygu ve düşünceleri paylaşmalarına imkân sağlamaktadır.

Çocuğunuzun son zamanlarda her söylediğinize "Hayır" diyerek karşı çıktığını mı düşünüyorsunuz? İslediğini yapmak İçin her zorluğu çıkarıyor mu? Ne yaparsanız yapın bir türlü fikrini değiştirmiyor mu?

Duygusal zekâ veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ, bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü olarak tanımlamaktadır. Göreceli bir kavram olan duygusal zekâ'nın tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir.

Çocuklarda öfke nöbetleri genellikle 1.5 -2.5 yaş civarında sıklıkla görülür. Öfke nöbeti sırasında çocuklar ağlar, tutturur, kendilerini yere atarlar hatta zaman zaman başlarını yere ya da duvara vurur, nefeslerini tutarlar.

Çocuklarımızı nasıl disipline edeceğimizi tek bir cümleyle açıklamak zordur. Ebeveynlerle ilgili kitaplarda gördüğünüz birçok şey her çocuk ve aile için tamamen uyumlu değildir elbette. Bu konuda kabul görmüş, bilimsel çalışmalarla desteklenmiş bilgilerimi size aktaracağım.

Bir kadın ve bir erkeğin farklı değerler, kültürler ve aile öyküleriyle bir araya geldikleri, kendilerini yeniden ortaya koydukları, ifade ettikleri, tanımladıkları, farklılıklarıyla bir arada yaşadıkları bir yapı olan evlilikte çiftler, "iyi günde kötü günde, bir ömür boyu sürmesi" beklentisiyle çıkılan yolda zaman zaman sorunlar yaşanmakta ve bazen evlilikler boşanma ile sonuçlanmaktadır.

Anne, baba ve çocuklar arasında yaygın karşılaşılan sorunlardan en çok karşılaşılanları anne ve babanın yapamadıklarını çocuklarına yaptırabilme ve çocuklarını başka çocuklar ile kıyaslayarak onlar gibi veya daha iyi olmasının sağlama istediğidir.

Sevdiğiniz birinden ayrılmak, kısa bir süreliğine bile olsa zordur. Bakıcısından ilk kez ayrılan bir çocuksanız bu özellikle acı vericidir. Ayrılık anksiyetesi, kişinin yabancı bir duruma veya bilinmeyen bir kişiyle birlikte yaşadığında veya evinden veya bir aile üyesinden uzak tutulduğunda endişeli veya stresli hissettiği bir durumdur.

Ebeveynler çocuklarını çok sever, önemserler ve çocukları için en iyisini isterler. Ayrıca, çocuklarını iyi insanlar olmaları ve hayatlarında üstünlük sağlamaları için disipline etme, öğretme ve geliştirme sorumlulukları da vardır.

Çocuklar kolayca korkma eğilimindedir ve korkuları zamanla değişmeye devam eder. Çocuklarda bir şeyden korkmak normal bir tepkidir çünkü çocuklara kendilerini güvende tutmayı da öğretir. Bununla birlikte, bir çocuğun korku olarak deneyimlediği şey ile bir çocuğun fobisi oldukça fark vardır.

Site İçi Arama