Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Rezilyans Nedir?

Rezilyans olumsuzluklara karşı hazırlıklı olma, stres ve travmayla başa çıkabilme, zor koşullara uyum sağlama, yıkıcı deneyimlerden bir şeyler Öğrenerek başa çıkma ve gelişme kapasitesidir. Hem ruhsal, hem de fiziksel esneklik ve dayanıklılıktır.

APA (Amerikan Psikoloji Derneği) zorluklar, travma, trajedi, tehdit ya da ağır stres koşullarına iyi uyum sağlayabilmeyi reziiyans olarak tanımlar. Stres altında, strese rağmen yüksek performans gösterebilme, rezı/yant kişilik özelliği olarak tanımlanır.

Zor koşullara karşın yaşamla ilgili tüm aktivitelere katılmayı, yaşam koşullarını değiştirebileceğine inanmayı ve bu uğurda uğraşmayı, güçlüklere meydan okuyarak karşılamayı içerir. Zorluklar karşısında yıkılmama, olumsuzluklar geçince eski haline dönebilme becerisidir. Kırılmadan bükülebilme, eğilme, olay geçtikten sonra da eski şekline dönebilme kapasitesidir.

Muson yağmurlarında bambuların kırılmadan nerdeyse yere kadar eğilmeleri, yağmur geçince de tekrar ayağa kalkmaları buna Örnek olarak verilebilir.

Rezilyafls birçok faktöre bağlıdır çünkü herkes doğuştan belli miktarda çabuk iyileşme becerisine sahiptir. Herhangi bir travma sonrası, travma öncesi hale dönebilmeyi sağlar. Kalıtım önemli olmasına karşın, reziiyans sonradan öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

İlk 5 yaş oldukça önemlidir. Çocuğun kişilik yapısının büyük bir bölümünün ilk 5 yılda geliştiği kabul edilir. Kişilik yapılan kalcı olarak bozulmadan, risk altındaki çocukları tespit edip erkenden desteklemek, ailelerine eğitim vermek önemlidir.

Herkesin strese, değişime verdiği cevap ve patoloji geliştirme olasılıkları farklıdır. Toparlanabilme becerisine sahip kişiler stres altında bile fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak daha hızlı eski dengelerine kavuşurlar. Bu sürede sağlıklarını yitirmezler.

Örneğin; erişkin yaşamında sağlıklı kalabilmek, tansiyonun yükselmemesi çocukluktaki rezilyansın devamı olarak kabul edilir. Dayanıklılık için hayatta kalmak yeterli değildir, terslikler devam etse de, hayatı tatmin edici bulmak, olumsuzluğa uyum sağlamayı sürdürebilmek de önemlidir.

Rezilyans ile ilgili kişisel farklılıkların bir kemi, beyin kimyasında örneğin; serotoninl taşıyan genin nasıl çalıştığıyla açıklanabilir.

Bu genin işlevinin bozukluğu, hafif bir stres karşısında kişinin dağılmasına yol açabilir. Ailesinde depresyon geçiren yakınları varsa, kişinin boşanma, ölüm, işten çıkanıma gibi herhangi bir kayıptan sonra, uzun sürecek bir depresyona girmesi daha kolaydır. Bu insanlar stresle karşılaşmadan önce normal bir ruh yapısıyla sorunsuz yaşar. Arka arkaya bir sürü tersliğin olması da, depresyon ve kaygı bozukluklarına yol açabilir.

Ruhsal ait yapı sağlam olmadan zorlukları atlatabilme gücünden bahsedilemez. Bu kişilerin, kendilik yapısı sağlamdırı iyi tanımlanmış, tamamlanmış, bütünleşmiş, diğer insanlarla sağlam ilişkiler kurabilirler. Kolay uyum sağlarlar, yani esnektirler. Kişilik bozuklukları, depresyon vb. varsa artık rezilyanstan bahsetmenin anlamı yoktur. Bu insanlar, hiç esnek değildir, yenilikler karşısında ve en ufak bir streste darmaduman olur. Rezilyans ruhsal yapı. henüz sağlamken ve özellikle çocuklarda önemlidir. Esnekliğe ve toparlanma becerisine sahip olabilmek için, önce çocukken sağlam bir kendilik yapısı geliştirmekle gerekir. Bu kitap ailelere, çocuklarının mizacı, kişiliği ve kimliğinde zorlandığı yerleri fark ederek, destek vermelerine yardım eder.

Sürekli aynı sorunla karşılaşan çocuk, o konuda dayanıklılık gösterebilirken, diğer alanlarda bunu göstermeye-biiir. Örneğin; derslerinde çok başarılı olup, sınıf arkadaşlarıyla ilişkileri çok kötü olabilir. Belli bir konuda belirli bir grupta daha rez/yant, diğer bir grupta ise aynı konuda zayıf olabilir.

Örneğin; iyi bir sporcudur. Basketbol takımında kendine iyi bir yer yapmış ve takım "içi ilişkileri de iyidir. Buna karşın, kendi ailesiyle kurduğu ilişkileri kötü olabilir. Çocukken daha rezilyant olup, yaşı büyüdükçe bu özelliği azalabilir ya da kaybedebilir. Strese sağlıklı uyum gösterebilmek kişinin esnekliğe ve toparlanabilme becerisine sahip olması kadar; ailesi, arkadaşları ve yaşadığı toplumdan ne kadar destek aldığına da bağlıdır.

Rezilyans Kavramının Tarihçesi

Bu kavram ilk defa psikîyatrist Viktor Frankı tarafından öne sürülmüştür. Frankl, ikinci dünya savaşında Nazi Kamplarında tüm altesini kaybetmiş, kamplardaki olumsuz koşullara rağmen hayatta kalmayı başarabilmiştir. Daha sonrasında da yaşadıklarının onu yücelttiğini ve bilgeliğe erişmesine nasıl yardım ettiğini kaleme alarak logo terapi ekolünü kurmuştur. Logo terapi yaşadıklarında anlam bularak iyiteşmeye dayanır. Kaderin ne getireceğini kontrol edemeyiz, ancak kendi duruşumuz, tutumumuz, nasıl karşıladığımız kaderimizi belirler. Viktor Frankf, Nazi kamplarında hayatta kalabilen çoğu insanın, hayat boyu yaşadıklarım unutamayarak mağdur olduklarını ve hayata tutunamadıklarına tanık olmuştur. Bazı insanların ise, travmayı atlattıktan sonra eski hayatlarını tekrar kurabildiklerini ve mutlu olabildiklerini görmüştür.

İnsanı boyun eğme, hatta kırılma noktasına kadar iten güçlüklerin, aynı zamanda onu büyüten, hatta daha iyi bir insan olmasını sağlayan bir basamak olarak algılanması, çoğu güçlüğe dayanmayı ve iyileşmeyi sağlar. Hayatın getirdiği güçlükler karşısında fiziksel, duygusal, ruhsal ve zihinsel olarak iyileşmek için, sorumluluk almak gerekir. Yapılan araştırmalarda bu tarz insanların daha dayanıklı olduğu fark edilmiştir. Bu insanlar travmayı atlattıktan sonra, etik kavramlarının daha da geliştiği sevgi, yardım alma ve verme becerilerinin yüksek olduğu ve sağlam dostluklar kurabildikleri fark edilmiştir.

Rezilyant kişilikler hangi sorumlulukları üstlenir?

Kişinin hayatıyla ilgili sorumluluk alması, kader ite hayatını belirlemek arasındaki farkı anlaması, çevresinde esnekliğe ve toparlanabilme becerisine sahip insanları bulması ve onları kendine örnek alması, olumlu olması, olumlu duygular taşıması gerekir. Rezilyant kişinin, geleceğe umutla bakması, dostluklar kurmaya çalışması, korkularıyla yüzleşmesi, sorunlardan kaçma yerine çözmeye çalışması ve yapamadıklarından öğreneceği şeyler olması önemlidir.

Olumsuz deneyimi tekrar yapıcı bir şekilde kurgulaması, sosyal destek araması ve alması, vücudunu egzersiz, iyi beslenme ve yeterli uykuyla sağlıklı tutmaya çalışması gerekli koşullar arasında yer alır. Gerektiğinde tüm gücünü toplar ve kullanır. Maneviyata zaman arayışına girer, yardıma ihtiyacı olanlara yardım eder, anlam bulmaya çalışır. Hedefleri doğrultusunda gerekli eğitimi ve becerileri geliştirir. Başarının çalışma ve sabırla geleceğini bilir. Kalayca vazgeçme yerine ısrarla çabalar, değiştirilemeyecek olanı kabul eder. Başa gelen kaçınılmaz fiziksel ve psikolojik acıları sükûnetle ve asaletle kabullenir. Kaderin getirdikleriyle büyür ve öğrenir.

Çocuklara kazandırılması gereken en önemli donanım sebatkâr olmaktır. Bu; bir karar verince onu ne pahasına olursa olsun hayata geçirmek, hiçbir koşul karşısında çözülmemek anlamını taşır. Ne yapıyorsa yürekten ve hakkını vererek yapan kişi, hem öğrenir, hem de başarılı olur. Örneğin; mimar olmayı seçen bir genç, uzun saatler projelerin üzerinde çalışmayı göze almalıdır, işinde iyi olmak istiyorsa, okul bittikten sonra aynı şekilde çalışmaya devam etmesi gerekecektir.

Kaynak: Dr. Şirin SEÇKİN (Çocukta Rezilyans)

  • 0
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama