Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Çocuk Hastalıkları

Çocukluk çağında kulakların şekil bozukluğu veya öne doğru belirgin görünümü aileyi ya da çocuğu rahatsız edebilir. Bu durumda işitme ya da başka konularda herhangi bir işlev kaybı olmadığı halde, görünüşü düzeltmek amacı ile cerrahi bir girişim planlanabilir.

Rezilyans olumsuzluklara karşı hazırlıklı olma, stres ve travmayla başa çıkabilme, zor koşullara uyum sağlama, yıkıcı deneyimlerden bir şeyler Öğrenerek başa çıkma ve gelişme kapasitesidir. Hem ruhsal, hem de fiziksel esneklik ve dayanıklılıktır.

İlk olarak 1943 yılında tanımlanan otizm; kısıtlanmış, yinelenen davranış örüntüleri, toplumsallaşmada, sözlü ve sözel olmayan iletişimde bozukluk gibi çekirdek belirtileri olan süreğen bir bozukluktur.

Serebral palsi, çocukları özürlü hale getiren bir durumdur. Vücudu hareket ettirme ve pozisyon verme zorluğuna sebep olan bir kas kontrolü hastalığıdır. Hareketi kontrol eden beynin küçük bir kısmı, doğumdan önce veya sonra yaşamın erken döneminde çocuk halen bir bebek iken zarara uğramıştır.

Mikrotia terimi, iki Latince kelime olan 'mikro' ve 'küçük kulak' anlamına gelen 'otia'dan gelir. Her yıl 10.000 canlı doğumda yaklaşık 1 ila 5 bebeği etkileyen nadir bir doğuştan anormalliktir. İki taraflı mikroti daha da nadirdir ve yılda 25.000 canlı doğumdan 1'ini etkilediği tahmin edilmektedir.

İshal; günlük dışkılama sayısının artması ve kıvamının sulu olması ile karakterli bir durumdur. İshal aynı zamanda "sulu dışkılama" olarak da adlandırılır. Özellikle 6 ay ile 2 yaş arasında olmak üzere çocuklarda sık görülür.

Çocuklarda idrar kaçırma, 5 yaşından sonra istemsiz, yineleyici gündüz ve/veya gece idrar kaçırma olarak tanımlanabilir. Çocukluk çağının en önemli ve en sık görülen işeme bozukluğudur.

Akciğerde yer alan bronşial hava keseciklerinde enfeksiyonun varlığı ile ortaya çıkan bronşit, özellikle iki yaş altı çocuklarda sıklıkla görülen bir hastalıktır. Bronşitin birçok nedenleri bulunmaktadır. Ancak genel anlamda RSV virüsünden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda mevsimler de hastalığın şiddetini tetiklemektedir. En yaygın türü akut bronşit olarak karşımıza çıkar.

Yenidoğan döneminde hemen hemen her bebek, cildinin sarardığı bir dönemden geçer, bebeğin cildinin ve gözaklarının sarı göründüğü ve genellikle bebek 10. güne ulaştığında sona eren bir dönemdir.

Her yaşta görülen romatizmal hastalıklar olduğu gibi sadece belli yaşların hastalıkları da vardır. Çok küçük yaslarda, hatta bebeklikte bile başlayabilir. Yine de çocuk romatizmal hastalıkları siklik açısından erişkin yaslara oranla çok daha azdır.

Site İçi Arama