Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Çocuklarda Duygusal Zeka Gelişimi

Aile ve okulda çocuk eğitiminde "Duygusal Zeka"nın önemi ve gerekliliği yadsınamayacak boyutlardadır. Çünkü duygusal zekâ, çocuğa avantajlar sağlar. Duygusal zeka, gerçekten de bir çocuğa yüksek bir IQ' dan daha fazla avantajlar getirir.

Duygusal zekâ ve IQ arasındaki farkı şu şekilde tanımlayabiliriz: Yüksek IQ'lu olmak ne kadar hızlı bulmaca çözebildiğiniz ve ne kadar fazla kelime bildiğinizle alakalıdır. Duygusal zekâ ise duygularla ve başkalarının duygularını anlayabilme ile alakalıdır.” Örnek olarak, yüksek IQ, oğlunuzun ya da kızınızın iyi bir okula girmesini sağlayabilir ve hatta onların en yüksek bir derece ile mezun olmalarına yardımcı olabilir, fakat çocuklarınızın okulda ve okul sonrası ne kadar mutlu, başarılı, uyumlu olacağını duygusal zekâ belirler. Onların iş arkadaşlarıyla ne kadar iyi geçinebileceği ve işlerini ne kadar seveceklerini belirleyen IQ değil, duygusal zekâlarıdır.

Sevindirici olan, duygusal zekâ sadece doğuştan değildir ve çocukların içinde geliştirilebilir. Çocuklar bebekliklerinden İtibaren sağlıklı, sağlıksız, doğru ya da yanlış pek çok şeyden etkilenerek büyürler. Çevrelerinden gelen tepkilere göre kendileri ve başkalarıyla ve içinde yaşadıkları dünyayla ilgili düşünceler edinir ve bunlara göre davranış ve tutum geliştirirler.

Büyüklerin (anne, baba, bakıcı ya da öğretmen) çocuklar ile olan ilişkileri ve yaşamın ilk yıllarında onlara kazandırdıkları tecrübeler, çocukların duygusal ve beyin gelişimlerinin yanı sıra onların gelecekteki tutum ve davranışları üzerinde de etkilidir.

Çocukların Duygusal Zeka gelişimi ile ilgili olarak önerileri şöyle sıralayabiliriz.

Duygularımızı ifade şeklimiz ve sosyal becerilerimizi kullanma İle ilgili olarak onlara örnek olabiliriz. Unutmayın onlar büyüklerinin her hareket ve davranışını kaydediyorlar ve benzer durumlarla karşılaştıklarında aynen uyguluyorlar.

 Onunla zaman geçirmeliyiz. Kendi dünyasını keşfetmesi, güçlü ve zayıf taraflarını tanıması ve bu konularda ne yapabileceğini belirlemesi konusunda onlara yardımcı olabiliriz. Ancak onların adına ne yapacaklarına karar vermemeliyiz.

Çocuğumuzun herhangi bir konuda düşüncesini sormamız, onun duygularının, gözlemlerinin ve algılayışının değerli olduğunu düşünmesini sağlayacaktır. Tabii her zaman çocuğumuzla aynı görüşte olmayabiliriz. Ama ona neden, onun görüşünden farklı bir karara vardığımızın sebeplerini açıklarsak, düşüncelerinin tamamen faydasız olmadığını anlayabilecektir.

Çocuklarımızın bir İşi başarmak için mücadeleye teşvik edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca çocuklara, problemlerini çözmek ve kendi yeteneklerini keşfetmek İçin fırsatlar da vermeliyiz. Yardım istediklerinde, İlk olarak, o işin üstesinden gelebileceklerine onları inandırarak cesaretlendirmemiz gerekir.

Hastalık, İşten çıkarılma gibi acı veren konularda bile çocuklarımıza açık sözlü olmalıyız. Yaşananları uygun anlarda, uygun sözlerle onlarla paylaşmalıyız. Onları stresten korumak amacıyla yapacağımız bazı davranışların daha sonra olumsuz yanları ortaya çıkabilir. " Çocuklarımızın iyimser yönlerinin gelişmesi İçin olaylar karşısında takındığımız tavırlar ile onlara destek olmalıyız. Araştırmalar iyimser çocukların daha mutlu, okulda daha başarılı ve fiziksel açıdan daha sağlıklı olduklarını gösteriyor.

Üzgün ya da sevinçli olduğumuz zaman çocuğumuzun bunu bilmesine ve bizi görmesine İzin vermeliyiz. Sahip olduğumuz duygulan bizim de onunla paylaştığımızı görmeli ve öğrenmelidir. Bu çocuğumuzun başkalarına empati göstermeyi Öğrenmesini sağlayacaktır.

Çocuklarımızın duygulan, gözlemleri ve algıladıkları dinlenmeye değerdir ve böyle yapmak çocuklarımızın Öz saygılarını artırmaktadır. Bize bir şeyler söylemek istediğinde, gerçekten ona zaman ayıramayacaksak uygun olmadığımızı ve ne zaman uygun olacağımızı söylemeliyiz.

 Günlük sorunları çözmek ve çatışmalara çözüm bulmak, öfkeyi kontrol edebilmek, hayal kırıklıklarıyla baş edebilmek, duyguların hissedilebilme ve kontrol edebilme yeteneğine bağlıdır. Duygularını tanıması ve kontrol edebilmesi konusunda sabırla ona yardımcı olmalı ve kendi davranışlarımızla örnek olmalıyız.

 Yeni yürümeye başladıktan günlerden itibaren arkadaşlıklar kurmalarına, arkadaşları ile oynamalarına teşvik etmeliyiz. Arkadaşlık İlişkileri İletişim becerilerinin ve yardımlaşmanın gelişimi konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.

  • 0
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama