Haberler :
"İçerdeki Çocuklara" Anaokulu -- "Anneleri cezaevinde olduğu için, parmaklıklar arasında yaşamak ..."
Anaokulu Döneminde Konuşma Yeteneği -- "Ana kucağından ilk defa ayrılmak, yeni ve bilmediği bir ortama uyum ..."
Anne, Baba ve Çocuklar Akıllı Telefon ve Tablet Uygulamasında Buluşuyor -- "Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon ve tablet ..."
Anneler Gününün Tarihçesi -- "Anneler günü, bizleri dokuz ay karnında taşıyan ve belki de ölene ..."
Devletten Yeni Kürtaj Kararı! -- "Tür­ki­ye­’de ya­sak­la­nıp ..."
Dikkat! Bebeğiniz Beyin Felci Olmasın -- "Beyin felci; anne karnında, doğumda veya doğumdan sonraki erken ..."
Edebiyatla Yemek İç İçe -- "Bursa’nın yöresel lezzetlerini şık restoran konseptleri ile ..."
Eşten Organ Nakline İki Yıl Evlilik Şartı -- "Sağlık Bakanlığı, eşler arasında organ nakli için en az iki yıl ..."
Hasta Haklarınızı ve Sorumluluklarınızı Biliyor musunuz? -- "Hasta hakları, esas olarak insan hak ve değerlerinin sağlık ..."
Okula Başlamadan Okuma Öğrenmeli mi? -- "Okullarda her yıl daha da artan rekabet, sınavlar erken yaşta okumaya ..."
4+4+4 Eğitim Sistemi Neleri Değiştirdi?

Yeni 4+4+4 eğitim sistemine bütünsel açıdan bakıldığında eğitim ve öğretim alanında sistemin yapısında ciddi değişimler gerçekleştirilmiştir.

Bu sistemle; Zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. Okullar, ilkokul (4 yıl), ortaokul (4 yıl) ve lise (genel, mesleki ve teknik) (4 yıl) şeklinde düzenlenmiştir. Ortaokullar, olanaklar doğrultusunda ayrı açılabildiği gibi ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilmesinin önü açılmıştır.

Okula başlama yaşı 5,5 yaşa indirilmiş, böylece 5-7 yaş aralığındaki (60 aylık çocuklar ile 82 aylık) çocukların aynı anda birinci sınıfı okumalarının önü açılmıştır.

Bu yasayla okul öncesi eğitim programları ile İlkokul ve Ortaokul düzeyinde 1. ve 5. sınıf müfredatları değişikliğe uğramıştır. Diğer sınıflarda kademeli geçiş yaşanacağı için program değişikliği bir yıla yayılmıştır.

İlköğretim ve Lisede alınan çift diploma dönemi bitmiş ve sadece 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayanların diploma alacağı bir döneme geçiş yapılmıştır.

Haftalık ders saatleri İlkokulda 30 saate ortaokulda ise 37 saate çıkarılmış ve İlkokulda oyun ve fiziki etkinlikler dersi konulmuştur.

Seçmeli derslerin sayısı ve çeşitliliği artırılarak öğrencilerin ilgi duydukları alanlara göre seçmeli dersler almaları sağlanmıştır. "Oyun ve Fiziki Etkinlikler" ile "İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi" dersleri yeni getirilen zorunlu dersler arasında yer almıştır. Yapılan değişiklikle imam hatip ortaokulları kurulmasının önü açılmıştır. Bunun dışında mesleki ve teknik eğitime öğrenci yönlendirmesi bugünkü gibi ortaokul sonrası gerçekleşebilecektir.

Yabancı dil dersleri artık 4. sınıf yerine 2. sınıfta başlatılacak, Okutulan derslerden Matematik dersi ile Fen Bilimleri derslerinde haftalık 1'er saatlik artışlar ve sınıf seviyeleri olarak da 3. ve 4. Sınıf düzeylerine kadar inildiği görülmüştür. Üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması fiilen son bulmuştur.

Zorunlu olarak öğretmen yetiştirme programlarında köklü değişikliklere gidilmesi gerekliliği doğmuş mevcut öğretmenlerden 4. ve 5. sınıfı okutan yaklaşık 30 bin sınıf öğretmeni ile 10 bin branş öğretmen norm fazlası konumuna düşmüştür.

Yeni yasa ile okul öncesinden liseye hatta üniversite giriş sınavlarına varana dek pek çok konuyla ilişkilendirilebilecek değişiklikler gerçekleştirildi.

Okula Başlama Yaşı Düşürüldü?

30 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasayla 60-66 ay arasında olan çocuklar isteğe bağlı, 66 ayını doldurmuş olan çocuklarda zorunlu olarak ilköğretim 1. sınıfa başladılar.

Çocuklarının bedenen ya da zihinsel olarak ilköğretime hazır olmadığını düşünen velilere bir sağlık kurumundan alacakları rapor ile durumu belgelediklerinde çocuklarını kaydını bir yıl erteleyebildikleri gibi okul öncesinden de başlatabilme hakkı verildi. Ancak uygulama ve öğrenci sayıları gösterdi ki bu hakkını kullananların oranı beklenildiği gibi çok olmadığı da görüldü.

Olumlu Değişimler

Bu yasa taslağı kamuoyuyla paylaşıldığı ilk günlerde tartışmalar sürerken tasarının olumlu olarak sözü edilen güçlü yanları bulunuyordu. Özellikle zorunlu eğitim süresinin pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi 12 yıla çıkarılması önemli bir adımdı.

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 1997'de geliştirilen uluslararası çapta üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını sınamak için uygulanan ve PISA olarak kısaltılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı verilerine göre matematik ve fen bilimleri alanındaki performansımız oldukça düşük. Bu olumsuzluğu gidermek için Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin saatlerinin artırılması ve küçük yaşlardan itibaren bu derslerin verilmesi de bu yasanın önemli artılarından biri olarak görüldü.

Yine Yabancı dil derslerinin 2. sınıfta başlatılması, Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık derslerinin zorunlu dersler kapsamına alınması gibi değişiklikler yasanın güçlü yönleri arasında yer aldı.

Ortaöğretime ve Üniversiteye Geçiş Süreci

Bu sistem ile öncelikle sadece İmam Hatip liselerine ortaokul açma izni verilmiştir. Diğer lise türlerinin çeşitliliği azaltılarak Meslek ve Anadolu Lisesi statüsüyle eğitim vermeleri sağlanacaktır. Türk ve Yabancı özel okullara ise hazırlık sınıfı açma izni verilmemiştir.

Bu sistemik yapıda okul ve öğretmen çok özel bir konuma sahipler. Sınavla giriş mantığı okul sistemindeki bu iki unsurun adil ve doğru değerlendirmelerine ihtiyaç duyar. Bu objektif ve adil süreç yaşanamadığında katsayı farkının kaldırılması ya da öğrenci başarısının öne çıkarılması üniversiteye giriş sürecindeki sıkıntıları iyileştirmeyecek hatta daha da derinleştirecektir.

Özet olarak üniversiteye girişte okul ya da bireysel başarıyı da dikkate alan ek puan uygulamalarından vazgeçilmedikçe ve sınav var olduğu müddetçe eşit ve adaletli bir seçme ve yerleştirme işlemi yapılamayacaktır.

Anne-Baba Tutumları

Evden anaokuluna geçiş ya da okul öncesinden ilköğretime geçiş yeni ve uyum sağlanması gereken zor bir durumdur. Sosyal, duygusal ve bilişsel açıdan hazır olan çocuklar kadar, okula karşı isteksizlik veya okul korkusu gibi uyum problemleri gösteren çocuklara da sık rastlanmaktadır. Her çocukta farklı tepkilerinin olması çocuğun kişilik özelliklerine bağlı olduğu kadar ailenin, okulun ve öğretmenlerin tutum ve davranışlarına da bağlıdır.

Bir çocuk için okul, çok sayıda çocukla karşılaşma zorunluluğuyla, uyulması gereken kurallarıyla ve başarılması gereken öğrenim görevleriyle dolu yepyeni bir sosyal çevredir. Aynı zamanda çocuğun gelişimini daha da ileri götürecek etkinliklerle dolu bir ortamdır. Bu nedenle okula başlamak, zihinsel, bedensel ve duygusal açıdan bir "hazır oluşluluğu" gerektirir. Bu açıdan birinci sınıf diğer yıllardan çok daha fazla sabır, titizlik ve dayanıklılık ister.

Çocukları Okula Erken Başlayan Anne Babalar Neler Yapmalı?

• Çocuk okula başlarken bilinmezliğe doğru ilk adımını atmıştır, kaygı ve heyecan yaşaması doğaldır. Duygusal açıdan hazırlamak, yaşayacakları hakkında bilgilendirmek kendisini iyi hissetmesini sağlayacaktır.

• Çocukta zaman kavramı yeterince gelişmemiş olduğundan ona okulda geçireceği sürenin ne kadar olduğunun anlayabileceği bir dille anlatılması önemlidir.

• Çocukların gelişimsel özellikleri iyi bilmeli ve beklentiler buna göre biçimlendirilmelidir.

• Yasa gereği zorunlu eğitime erken girmek zorunda kalan bu çocuklar unutulmamalı ki daha 5,5 yaşındadırlar ve onlarla ilgili yüksek akademik beklentiler oluşturulmamalıdır.

• Anne baba olarak evde çocukların gelişim süreçlerine, okulun uygulamalarına paralel olarak pekiştirici çalışmalarla destek verilmelidir

• Çocuğun alışkanlıklarından vazgeçmesi kolay olmayabilir. Oyun oynama süreleri, yatma saatleri, televizyon izleme alışkanlıklarını kontrollü olarak dengeleyebilmek önemlidir.

• İlköğretime başlamanın öne alınmasıyla çocuğun beslenme alışkanlığı önemli bir soruna dönüşebilir, önemseyin.

• Çocuğunuzun sosyal gelişimi açısından bağımsızlık kazanması, sınıf içerisinde arkadaşlarıyla ve öğretmeni ile iletişim kurabilmesi, bunun için çaba gösteriyor olması yeterli görülmelidir.

Devlet ve Özel Okullarda Durum

Eğitim sistemlerindeki değişimleri hayata geçirebilme becerileri fiziksel olanakları, teknolojik donanımları, akademik yapılanmaları ve eğitim kadrolarındaki zenginlikler nedeniyle özel okullarda devlet okullarına göre daha yüksektir. Bu hemen hemen her ülkede böyledir.

Fiziksel alt yapı ve donanım, hazır ve yetkin öğretmen kadrosu, araç gereç ve etkinlik modeline uygun ders materyalleri, hizmet içi eğitim anlayışı, daha esnek program yürütebilme, seçmeli ders sayısını artırma ve sürdürme becerileri açısından özel okulların daha şanslı olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu yasa orta gelir ve üstü velilerin çocuklarını devlet okulları yerine koşullarını biraz daha zorlayarak özel okullara vermelerine neden olmuştur. Özellikle küçük yaş grubunda çocuğunu birinci sınıf yerine anasınıfına vermek isteyen pek çok veli okul tercihlerini özel

Eğitim alanındaki pek çok yenilik Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylarıyla özel okullarda denenebilmekte ve uygulama alanı bulmaktadır. 4+4+4 yapılanmasıyla ilgili olarak da sistemi evrensel doğrulardan sapmadan kendi eğitim anlayışlarıyla yoğurarak uygulama konusunda özel okulların daha hazır olduğu söylenebilir.

Bundan sonra atılması gereken adımlar şunlar olabilir;

• Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, kurdukları iletişim ve eğitim programını uygularken gösterdikleri tutum ve davranışlar çocukların okula uyum sağlamasında önemlidir. Sıkı blr veli okul İşbirliği sağlanmalıdır.

• Eğitim programlarının çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak revize edilmesi önem kazanmıştır. Bu çerçevede;

• Okul öncesi programlarının yeniden gözden geçirilmesi (3-4-5 yaş seviyelerinde ayrı ayrı) gerekmektedir,

• İOO 1. sınıf programlarının gelişim özelliklerine uygun yeniden hazırlanması ve buna bağlı olarak program değişikliğine gidilmelidir.

• Uygulamanın ilk yılında 2006 doğumlular ile 2007 doğumluların farklı sınıflarda eğitim görmelerinin sağlanması ve ilerleyen sınıf seviyelerinde program bütünlüğünün oluşturulması pedagojik süreçler açısından önemlidir.

•  Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının başlatılması ve yıl içerisinde ara değerlendirmelerle devam ettirilmesi gerekir. Bu çerçevede;

• Hazırlık sınıfı öğretmenlerine ve 1.sınıf öğretmenlerine gelişim süreçleri, eğitim programları ve akademik beklentiler ile ilgili eğitimler verilmesi,

• Hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğretmenlerinin gelişim süreçleri açısından özel desteğe ihtiyaç duyan çocukları tespit edebilmesi ve gereken tedbirleri almaları için iyi gözlem yapmaları,

• Yaş gruplarının farklılık göstermesi nedeniyle çocuğu, veliyi ve süreci doğru şekilde yönetilebilme becerisinin öğretmenlere kazandırılması önem kazanmıştır.

• Erken okula başlayan çocukların bir kısmının tuvalet ihtiyacı, yemek yeme, giyim kuşam gibi öz bakım becerileri açısından eksik olabilecekleri unutulmamalı ve çocukların bu konuda öğretmenleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir.

• Bu yaştaki çocukların dikkat sürelerinin az olduğu bilinerek okul öncesinde olduğu gibi okullarda çocukların enerjilerini boşaltabilecekleri daha uzun serbest zaman dilimleri yaratılmalıdır. 5-10 dakikalık teneffüslerin yetmediği görülmüştür.

• Uzun vadede öğretim programlarında ve öğretmen yetiştirme programlarında köklü değişikliklere gidilmesi zorunludur.

Hafta Hafta Gebelik

Bebek İsimleri ve Anlamları

A B C Ç D E F
G H I İ J K L
M N O Ö P R S
Ş T U V V Y Z

yazar olun

sariyer logo

ünlülerin güzellik sırları

tüp bebek uygulamaları

En meşhur diyetler

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top