Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Çocuğuma Okuma Alışkanlığını Nasıl Kazandırmalıyım?

Eğitimin en önemli amaçlarından biri; öğrencilerin duygu, düşünce ve hayallerini geliştirmelerini sağlamak, kendi problemlerini çözebilecek ve sağlıklı kararlar verebilecek bireyler haline gelmelerini desteklemektir. Bunun ilk adımlarından biri de okumayla atılır.

Temel dil becerilerinin gelişimini desteklemede en önemli etkenlerden biri olan okuma, okul programlarının omurgası niteliğindedir.

Hemen her derste okumanın önemli bir yeri vardır. Bugün öğretim araçlarının çok gelişmesine karşın yine de okuma, okul hayatında yerini ve değerini korumakta, öğrenim geniş ölçüde okumaya dayanmaktadır.

Okuma, bilgi dağarcığım zenginleştiren, bireyin dünyasını geliştiren, kişiliğini şekillendiren, ömür boyunca kullandığımız en etkili öğrenme alanıdır. Bundan dolayı bütün toplumlarda o toplumun bireylerinin okuma oranlarım artırmak önemli hedeflerden biridir. Bireyleri gerçek anlamda okuma alışkanlığını kazanmış toplumlar, uygar ve ileri toplumlar arasında sayılır.

Öğrencilerin okuma seviyesini saptamak ve onları okuma üzerinde düşündürmek, dahası okuma oranım arttırmak amacıyla yapılan bir ankette; "Bir kitabı okumanızda etken olan nedir?" sorusunun; "kitapçıda rastlayıp beğenilmesi", "en çok okunan kitaplar arasında yer alması", "arkadaş tavsiyesi ve "ödev olarak verilmesi şeklinde cevaplandırıldığı görülmüştür.

Ankete katılanların % 66'sı okuma alışkanlığının kazanılması için kişinin istekli olması gerektiğini belirtirken, % 15'i öğretmenlerin, % 7'si arkadaşların ve % 8'i anne- babaların bu konuda etkili olduğunu söylemiştir. Televizyonun insanları çok etkilediği düşünülmesine rağmen kitap okuma alışkanlığını kazandırma konusunda % 2 gibi çok düşük bir etkisi olduğu görülmüştür.

"100 liranız olsa öncelikle ne alırsınız? " sorusuna düşünüldüğünün aksine % 26 oranında kitap, % 23 oranında ise giyecek denilirken, kaset, film CD'si ve oyun CD'si diyenlerin toplamı "kitap alırım" diyenlerin oranına ancak yaklaşabilmiştir.

Öğrencilerin daha çok yabancı eserleri okudukları, yerli yazarların ele aldıkları konulan ügi çekici bulmadıkları için az okudukları ortaya çıkmıştır. Çünkü yerli yazarların tanıtımlarım yeterince yapamadıklarım ve dillerinin sade olmadığım söylemişlerdir. Bir başka araştırmada da, özellikle erkek öğrencilerin bir-birlerine en çok maçlardan veya izledikleri filmlerden söz ettikleri, okuduğu kitaplar üzerine sohbet edenlerin oranının ise %10'da kaldığı görülmüştür.

Öğrenciler internetten kitap okumak veya CD'den dinlemek yerine daha çok kitaptan okumayı tercih etmişler ve bu yöntemin okuma alışkanlığında daha etkili olacağım belirtmişlerdir.

Öğrencilerin önemli bir kısmı yatmadan önce kitap okurken, okul dönüşü okuma oranı % 11 'de kalmıştır. Hafta sonlan herhangi bir saatte okuyanların oram ise % 22'dir. Sabah kitap okuyanların olmadığım söylemek mümkün, çünkü oranı % 1 olarak belirtilmiştir. Okul kütüphanelerinin okuma alışkanlığım kazanmada katkısı olacağına inananların oram % 70'i bulurken, sınıf kitaplıklarının faydalı olacağını düşünenlerin oram % 57'te kalmıştır.

Türkiye'de okuma alışkanlığının olmadığı kanısı yaygındır. Almanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde insanlar otobüste, metroda giderken bile kitap okurken ülkemizde bu görüntülere çok nadir rastlanmaktadır.

Neden okumuyoruz? diye insanlara sorulduğunda genellikle "Zamanım olmuyor." ,"Çok yoğun çalışıyorum", "Kitaplar çok pahalı", "Yaşam mücadelesi içerisinde aldığım maaşla öncelikli ihtiyaçlarımı ancak karşılıyorum." gibi cevaplar verdiklerini görüyoruz. Ayrıca kitap okumak, bir boş zaman aktivitesi olarak algılanıyor.

Çocuğunuza Okuma Alışkanlığını Kazandırmak İçin,

Çocukluk Yıllarını İyi Değerlendirin

Olumlu olumsuz bütün alışkanlıklar küçük yaşlarda kazanılır. Eğer çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı edindirmek istiyorsanız, daha okula başlamadan ona boyama ve sesli kitaplar alabilirsiniz. Okula başlayıp okumayı öğrendikten soma resimli kitaplardan resimsizlere doğru dengeli bir şekilde geçebilirsiniz.

Örnek Olun

Çocuğunuza örnek olmalısınız. Bu sigara içmeye benzer. Eğer sigara içerseniz o da içebilir. Çocuğunuz sizi kitap okurken görürse, onda da kitap okuma hevesi belirebilir ve bu heves yavaş yavaş alışkanlığa dönüşebilir.

Kitap hediye edin

Onun beğendiği ve sizin de önemsediğiniz kitaplardan hediye edin. Bu kitaplar hakkında sohbet edebileceğiniz ortamlar yaratın. Ayrıca aynı kitaplan okuyarak bu sohbetlerdeki paylaşımlarınızı çoğaltabilirsiniz.

Sohbet konularınızda kitabın yeri olsun

Kitap okumayı destekleyen bir diğer uygulamada kitabı günlük yaşamın içine almaktır."  kitap çok güzelmiş,    dan söz ediyor, aynı yazarın         kitaplan da çok güzel" gibi sözler mutlaka çocuğunuzun zihninde yer edecektir. Bir süre soma o da okuduğu kitaplardan söz edecek, sizin gibi konuşabilmek için daha fazla okuma yolunu seçecektir. ;

Okuma zamanı planlayın

Zamansızlıktan şikayet ediyoruz ama günde 15 dakikamızı okumaya ayırsak, ayda 450 dakika, yılda 5400 dakika okumuş oluruz. Yılda 90 saat (yaklaşık 4 gün) okumakta hiç okumamaktan çok daha iyidir. Ailece haftada bir iki akşamı da "Okuma Saati" olarak planlayabilirsiniz. Okuma saatinizin son on dakikasında birbirinize okuduklarınız hakkında bilgi verebilirsiniz. Böylece karşılıklı bir fikir alışverişi, keyifli bir sohbet ortamı doğacaktır.

Her çocuğun bir kütüphanesi olmalıdır

Çocuğunuzun odasına yapacağınız masrafın bir kısmım kütüphane için ayırmaya ne dersiniz? Hatta imkân varsa çocuğunuz kendi kütüphanesini kendisi yapmalı, süslemeli, boyamalı... Bu şekilde kitabı ve kütüphaneyi daha çok sahiplenecektir. Kütüphane, çocuğunuzda kitap alma, kitap edinme, paylaşma ve biriktirme davranışlarına önemli katkı sağlayacaktır. Kütüphanesinde okuduğu her kitabın adım kaydedebileceği bir defter de hediye edebilirsiniz.

Kitap değiş-tokuşu yapmalarına izin verin

Kaybolur, geri gelmez kaygısı yaşamadan arkadaşlarıyla kitaplarını değiştirmeleri ve sohbet etmeleri bu alışkanlığı olumlu etkileyecektir.

Çocuğunuzu kitap seçimi konusunda yönlendirin

Her yaş düzeyine uygun kitaplar vardır. İlkokuldaki çocuğun dünya klasiklerini okumasını isterseniz, baştan kaybetmiş olursunuz. Çocuğunuzun yaş düzeyine göre okuması gereken kitapları belirleyip, bunları çocuğunuza önerin. Fakat "bu kitabı okuyacaksın" diye baskı yapmayın. Çocuklar eğlenceli kitapları diğerlerine tercih edebilirler. O zaman yemek seçiminde uyguladığınız taktiği hatırlayın. Sebze yemeğim yemeyene tatlı yok! Çocuğunuza "eğer bu kitabı okursan, diğerini de okuyabilirsin" tarzı yaklaşırsanız, iki kitap birden okumasını sağlamış olursunuz.

Kitap fuarlarına götürün

Bu tür ortamları görmesi, kitap yazarlarıyla tanışıp, kitaplarım imzalatması onu motive edecektir.

Doğum günü etkinlikleri gibi kitap okuma ve tartışma etkinlikleri düzenleyin

Doğum günleri ve yemek organizasyonları gibi kitap okuma ve tartışma etkinliklerini de bir kitapçıda, kafede veya uygun bir ortamda düzenli aralıklarla gerçekleştirebilirsiniz.

Kelime oyunları kitap okumayı teşvik edebilir

Çocuğunuza şiddete dayalı oyunlar oynaması yerine kelime oyunları oynamasını önerin. Hatta birlikte oynayın. Çocuğunuza ne kadar kelime bilirse, bu oyunlarda o kadar başarılı olacağını, çok kelime bilmenin yolunun da çok okumaktan geçtiğini söylemeyi unutmayın.

Kısa şiirler, güzel sözler, tekerlemeler bulun

Bunları karşılıklı okuyabilir, anlamlan üzerinde konuşabilirsiniz. Çocuğunuzu da bu tür güzel sözler, şiirler, tekerlemeler bulmaya ve sizinle paylaşmaya teşvik edebilirsiniz. Onun bulup getirdiği bu tür yazılara merakla okuduktan sonra soracağınız sorularla yorum yapmasını, düşünmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun ilgisini çekebilecek ya da sizin ilginizi çeken kitap, gazete ve dergi yazılarını ona yüksek sesle okutun. Okuttuktan sonra kitap ile ilgili sorular sorarak düşünmesini, yorum yapmasını, fikrini söylemesini, hayal gücünü kullanmasını sağlayın. Çocuğunuzu da size sorular sormaya teşvik edebilirsiniz. Bazen de som ve cevap kısmını, yazdı paylaşıma dönüştürebilirsiniz. Hatta oluşturacağınız bir panoya da bu yazılan asabilirsiniz.

Kitap okumak, yetişkinlik döneminde de alışkanlığa dönüşebilir!

Çocuklar için önerilenler siz yetişkinler içinde geçerlidir. Yaşam içinde koşuşturmanız fazla olsa da, kitap okuma konusunda kararlı davranın. Başlangıçta hangi kitabı okuyacağınıza karar veremeyebilir-siniz. Bu noktada bir arkadaşınızın önerisi veya "Çok Satanlar Listesi" size ışık tutabilir. Yaşam akışınıza göre, okumak için bir zaman adimi belirleyin ve her gün mümkünse aynı saatte kitabınızı okuyun. 3-4 hafta kendinizi zorlayarak bunu uygulamaya çalışın. Kitap okumanın alışkanlığa dönüştüğünü göreceksiniz. Etrafımızdaki arkadaşlarınızla kitaplarınızı, dergilerinizi değiştirin.

  • 0
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama