Haberler :
"İçerdeki Çocuklara" Anaokulu -- "Anneleri cezaevinde olduğu için, parmaklıklar arasında yaşamak ..."
Anaokulu Döneminde Konuşma Yeteneği -- "Ana kucağından ilk defa ayrılmak, yeni ve bilmediği bir ortama uyum ..."
Anne, Baba ve Çocuklar Akıllı Telefon ve Tablet Uygulamasında Buluşuyor -- "Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon ve tablet ..."
Anneler Gününün Tarihçesi -- "Anneler günü, bizleri dokuz ay karnında taşıyan ve belki de ölene ..."
Devletten Yeni Kürtaj Kararı! -- "Tür­ki­ye­’de ya­sak­la­nıp ..."
Dikkat! Bebeğiniz Beyin Felci Olmasın -- "Beyin felci; anne karnında, doğumda veya doğumdan sonraki erken ..."
Edebiyatla Yemek İç İçe -- "Bursa’nın yöresel lezzetlerini şık restoran konseptleri ile ..."
Eşten Organ Nakline İki Yıl Evlilik Şartı -- "Sağlık Bakanlığı, eşler arasında organ nakli için en az iki yıl ..."
Gezen Çocuk Festivali -- "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesinin katkıları ile ..."
Hasta Haklarınızı ve Sorumluluklarınızı Biliyor musunuz? -- "Hasta hakları, esas olarak insan hak ve değerlerinin sağlık ..."
Yaratıcılık

Yaratıcılık bir kişinin sahip olabileceği en heyecan verici; ama aynı zamanda da en az anlaşılan yeteneklerden biridir. "Yaratıcılık doğuştan mı gelir? Yaratıcı düşünceye özendirilebilir mi? Yaratıcılık kendini her zaman sanatın bir dalıyla mı ortaya koyar? Herkesin yaratıcılık potansiyeli var mıdır? Yaratıcılığın evrensel bir tarifi var mıdır?" gibi sorular yaratıcılık kavramını anlamaya çalışırken sıkça karşımıza çıkar.

Yaratıcılık kimi zaman gözümüzde bir ampul ya da telefonun icadıyken kimi zaman duyguların bir şiir dizesi olup kitapta veya birkaç fırça darbesiyle tabloda yerini bulmasıdır. Bazen de günlük yaşantı içerisinde karşılaşılan problemlere farklı bir noktadan bakmak ve çözüm üretebilmektir. Farklı açılardan ele alınan yaratıcılık; düşünsel, duygusal ve sosyal birçok bileşenin bir arada olduğu, karmaşık bir beceridir.

 

 

Araştırmalarda iki tür yaratıcılıktan bahsedilmektedir. Birincisi resim yapmak, müzik bestelemek, roman şiir yazmak gibi yeteneğe bağlı, öğrenilebilen, alıştırmalarla geliştirilebilen ve ürün veren yaratıcı etkinlikler, ikincisi ise, her türlü yaratıcılığın temelinde bulunan yaratıcı tutum ve davranış biçimleridir. Bu tür yaratıcılık ise bir ürünle görünür duruma gelmeyip düşünce boyutunda kalabilir.

Yeni ürünler ortaya koymak, farklı düşünceler üretmek yaşantımız boyunca hepimiz için bir ihtiyaçtır. Mutfakta farklı bir tat bulmaya çalışırken, sevdiğimiz bir kişiye hediye ararken, çocuğumuzu ödüllendirirken, kardeşler arasındaki anlaşmazlığa çözüm üretirken, meslek yaşamımızda ilerlemenin yollarını ararken ve bunun gibi birçok alanda yaratı¬cılığımızı kullanırız.

Yaratıcı Kişinin Özellikleri

Yaratıcılığı ölçmeye yönelik çok çeşitli metotlar geliştirilmiştir. Farklı düşünme testleri, tutum, ilgi ve kişilik envanterleri, öğretmen ve arkadaş değerlendirmeleri gibi ölçme araçları sayesinde yaratıcı olarak tanımlanabilen kişilerin özellikleri genel hatlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Yaratıcı kişilerin aşağıda yer alan özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

• Meraklı

• Özgür

• Esnek, özgün ve çabuk düşünebilen

• Cesur davranabilen, risk alabilen

• Değişik strateji ve araçlar kullanabilen

• Coşkulu

• Estetik yargısı olan

• Farklı düşünmeyi seven

• Hayal gücü yüksek

• Önsezileri güçlü olan

• İlgi alanları çok yönlü

• Senaryo üretebilen

• Soru sorabilen

• Durumlara farklı açılardan yaklaşabilen

Yaratıcılık konusunda farklı tanımlar olmakla birlikte yaratıcı düşünme becerisine sahip olan kişilerin belli ortak özellikleri taşımaları gerektiği düşünülmektedir. Bu noktadan bakan bazı araştırmacılar, yaratıcı düşünme becerisinin dört boyutu olduğu belirtilerek, bu boyutları şu şekilde tanımlamaktadırlar:           

Akıcılık: Bir probleme çözüm veya sonuç olarak, ardı ardına düşünce üretebilme yeteneğidir. Akıcılık özelliği gösteren bir çocuk bir iki ihtimalden daha fazlasını bulur. Tepkilerin hem miktarı hem de özelliği önemlidir. Çocuk daha çok miktarda tepki üretebildikçe akıcılık artar.

Esneklik: Problem çözerken pek çok farklı yaklaşım veya strateji kullanabilme yeteneğidir. Esnekliğin artması sayesinde çocukta yeni bilgi ve duruma karşı adaptasyon kolaylaşır.

Orijinallik-Özgünlük: Bir problem karşısında sıradan olmayan, farklı ve benzersiz çözümler üretme yeteneğidir. Orijinallik gösteren çocuklar benzersiz, beklenmedik ve yeni fikirler üretirler.

Zenginlik: Birinin fikrini, hikâyesini veya çizimini geliştirme veya genişletme yeteneğidir. Detaylandıran bir insan asıl kavramı genişletir; onu daha ileriye götürür.

Zekâ Ve Yaratıcılık İlişkisi

Yaratıcılık potansiyelinin herkeste belli bir miktarda var olduğu, yaratıcı düşünme yeteneğinin sadece bazı kişilere özgü olmadığı bilinmektedir. Hatta öğrenmeye ilişkin sorunlar yaşayan, akademik performansı düşük olan kişilerin de yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirebileceği savunulmaktadır. Yaratıcılığın, zekâ faktörü ile birlikte duygusal ve kişisel faktörlere de dayalı olduğu düşünülmektedir.

 

 

Genel olarak zekâ ve yaratıcılık arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Zekâsı yüksek olmak, yaratıcı olmak anlamına gelmese de, yaratıcılığı yüksek olan insanların aynı zamanda ortalama zekânın da üzerinde oldukları bulunmuştur. Bu da göstermektedir ki bir kişinin zekâsı ne kadar yüksekse o kadar yaratıcı fikir ortaya koyabilmektedir.

Buna karşın, zekâsı normal düzeyde veya üstünde olan kişilerin genel zekâsının yaratıcılıklarına katkıda bulunan önemli bir etken olmadığı da yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuş tur. Bu araştırmalarda, yaratıcı olmak için önemli olanın motivasyon olduğu bulunmuştur.

Yaratıcılığın Önündeki Engeller

Kültürel engeller: Toplumsal değerler bir kültürden diğerine değişmektedir. Bazı kültürel değerler yaratıcılığı desteklediği gibi bazıları da engellemektedir. Hayal etmenin boşa harcanan zaman olarak kabul edilmesi, otoritenin söylediklerinin kabul edilip uygulanmasının beklenmesi, oyunun sadece çocuklar için olduğunun düşünülmesi, kültürel engellere örnek olabilir.

Öğrenilen engeller: Geçmiş yaşantılarımızdan getirdiğimiz alışkanlıklarımız, her bilginin hazır kalıplarla verilmesi bu engele örnek olarak verilebilir.

Duygusal engeller: Utangaçlık, alay edilme korkusu, yanlış yapma korkusu, belirsizliklere karşı hoşgörü yetersizliği ve aşırı özeleştiri, kendine güvensizlik gibi insanların kendi kendilerine koyduğu duygusal engellerdir.

Algılama engelleri: Açıkça görülen bilgileri ve verileri sorgulamama, fazla hızlı değerlendirme, tek bir geçerli sonuç bulma zorunluluğu gibi engellerdir.

Yüklü program engelleri: Kalıplaşmış konular yığını olan ve belli süre içinde tamamlanması gereken eğitim programlarının da yaratıcılığa engel olabildiği düşünülmektedir.

Diğer bir engel ise kendi kendimize getirdiğimiz sınırlamalardır. "Yaratıcılık yeteneğim yok.", "Yaratıcı bir insan olduğuma inanmıyorum." gibi sözler yaratıcılık için engel oluşturur. Her insanda biraz olsun yaratıcılık vardır. Önemli olan bireyin yaratıcı olduğunu ve yaratıcılık potansiyelini artırabileceğine inanmasıdır.

Yaratıcılığı geliştirmek için anne babalar neler yapabilir?

Bütün çocukların yaratıcılık potansiyeli vardır. Anne babalar olarak bazı küçük önerileri yaşamınıza geçirdiğinizde çocuğunuzun yaratıcılık potansiyelini gün ışığına çıkartabilir ve onun bunu en iyi şekilde kullanmasına yardımcı ola-bilirsiniz.

• Her durumu ya da konuyu bir tiyatro oyununa çevirebilirsiniz. Sözcükleri eyleme dökerek çocukların yaratıcılığını geliştirebilirsiniz. Oyuna dönüştürme, fikirleri özgür bırakır. Düşünceler sınırsızca akar. Beynin bütün bölümlerinin aktif olmasını sağlar.

• Çocuğunuzun belli bir duyguyu düşünmesini, sonrasında bu duyguyu dans yoluyla ifade etme-sini isteyebilirsiniz. Bu dans sonrasında, çocuğunuzun hangi duyguyu canlandırdığını tahmin edebilirsiniz.

• Çocuğunuzun sözel düşüncelerini resme aktarmalarına, hayal kurarak yaratıcı düşünceler geliştirmesine fırsat verebilirsiniz.

• Çocuğunuzun sanat çalışmaları ile yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmesi için, ona çeşitli malzemeler sunabilirsiniz. (Kumaş, yapıştırıcı, tahta parçaları, renkli kalemler, pamuk, eski magazin dergileri, tel, şerit, sim)

• Çocuğunuzu yönlendirmeden kaçınarak, ortaya nasıl bir ürün çıkacağını bekleyebilirsiniz.

• Müzik tüm çocuklara; zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak hitap eder, aynı zamanda önemli becerilerin, dilin ve yaratıcılığın gelişime yardımcı olur. Bu nedenle çocuğunuzun müzik dinlemesini ve bir enstrüman çalmasını destekleyebilirsiniz.

• Çocuğunuzla konuşurken konulara mizahi yönden yaklaşıp, farklı bakış açılarını görmesini sağlayabilirsiniz.

• Doğa ile olabildiğince iç içe olmak bireyin çevresindeki malzemeleri/olayları/durumu duyu organı ile algılamasını sağlar. Bunun için olabildiğinde çocuğunuzun doğa ile iç içe zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

• Çocuğa kendi sınırları içerisinde, baskı kurmadan özgürce düşünebileceği alanların tanınması önemlidir. Çocuğunuza, farklı görüşleri ifade ede-bilme fırsatı verirken aynı zamanda onun yaptığı hataları da hoş görebilmelisiniz.

• Çocuğunuzun ortaya koyduğu ürün ile ilgili vereceğiniz geri bildirim, çabalarını takdir etme biçiminiz, onu yaratıcı düşünce konusunda teşvik edecektir.

• Çocuğunuza; "Bu da ne?" yerine, "Harika görünüyor, bana biraz anlatır mısın?" , "Güneş hiç pembe olur mu?" yerine, "Ne ilginç bir güneş!" ,"Neden hepsini kırmızı çizdin ki? Farklı renkler de kullanabilirsin." yerine, "Belli ki kırmızı kullanmak hoşuna gitmiş!" ,"Seninle gurur duyu-yorum" yerine, "Projenden çok gurur duyuyor olmalısın." gibi söylemler onun motivasyonu artıracaktır.

• Çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirmek için bazı teknikleri de kullanabilirsiniz. Bu tekniklerden biri olan SCAMPER kendi başına anlamı olmayan, İngilizce 7 kelimenin ilk harflerinden oluşmuş bir akrostiştir. Bu tekniğin felsefesine göre her bir fikir var olan başka bir fikirden doğmaktadır.

bigdata kurtarma

Hafta Hafta Gebelik

ünlülerin güzellik sırları

tüp bebek uygulamaları

En meşhur diyetler

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top